Klassenraad in het secundair onderwijs

De klassenraad is een bijeenkomst van leerkrachten. Er zijn verschillende soorten klassenraden, elk met een eigen functie en benaming.

  • Toelatingsklassenraad: beoordeelt of een leerling aan de toelatingsvoorwaarden voldoet voor een leerjaar. Zo moet de toelatingsklassenraad bijvoorbeeld oordelen of een leerling die wil overstappen van het buitengewoon onderwijs, een kans maakt.
     
  • Begeleidende klassenraad: leerkrachten overleggen hoe leerlingen best begeleid worden. Het kan gaan over het bijsturen van het leerproces, over de aanpak van storend gedrag, het ondersteunen van een leerling in een moeilijke (thuis)situatie, de organisatie van inhaallessen … In geval van ernstige tuchtmaatregelen is het advies van de begeleidende klassenraad vereist.
     
  • Delibererende klassenraad: leerkrachten die lesgeven in hetzelfde leerjaar, bijgestaan door de schooldirecteur, beslissen aan het eind van het schooljaar of een leerling al of niet slaagt (dat wordt ‘deliberatie’ genoemd). De delibererende klassenraad beslist ook over de toekenning van een oriënteringsattest, een getuigschrift, een studiegetuigschrift of een diploma.

Sommige scholen hebben een heel open klassenraad en nodigen de leerlingen 1 keer per jaar uit voor een gesprek. Andere scholen verkiezen een klassenraad achter gesloten deuren.

Komt jouw kind ter sprake in de klassenraad, dan kan je als ouder in het verslag van de klassenraad het stuk over je kind bekijken. De rest van het verslag blijft geheim. Ook leerlingen mogen het verslag inkijken.

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan
1210 Brussel
België