Kleuterparticipatie: handvatten voor lokale samenwerking

  • 23 januari 2018

In Vlaanderen is de deelname aan het kleuteronderwijs al heel goed. Maar toch zijn er kleuters die niet, of veel te weinig naar school gaan.

Met het actieplan kleuterparticipatie wil de overheid de kleuterparticipatie verbeteren.

Vind het actieplan, inspiratie, cijfers per gemeente en nog meer ondersteuning voor scholen en lokale partners: Kleuterparticipatie