Kwaliteitsvol onderwijs is een recht, ook voor zieke kinderen


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 1 oktober 2018


Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits versterkt het onderwijs voor zieke leerlingen. Vanaf 1 januari 2019 wordt tijdelijk onderwijs aan huis ook mogelijk voor kleuters. Minister Crevits maakt daar 180.000 euro voor vrij.

Kinderen die langdurig thuis zijn wegens ziekte, hebben vandaag vanaf de leeftijd van 5 jaar recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). TOAH wordt georganiseerd door de school waar het kind als leerling is ingeschreven.  Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits breidt dit uit zodat ook kinderen vanaf de eerste kleuterklas daar gebruik van kunnen maken en voorziet daarvoor in 180.000 euro. De maatregel gaat in vanaf 1 januari 2019.

Een leerling die langdurig of chronisch ziek is heeft gratis recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Per 9 halve dagen afwezigheid kan er 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis aangeboden worden. Tijdelijk onderwijs aan huis zit in de zogenaamde open-end financiering. Dat betekent dat voor elke leerling die in dat stelsel onderwijs krijgt, de school lestijden toegekend krijgt. In schooljaar 2017-2018 kregen meer dan 2.200 leerlingen uit het basis en het secundair onderwijs tijdelijk onderwijs aan huis. Dat is een stijging met 40% tegenover het schooljaar 2014-2015.

Voor chronisch zieke kinderen, die afwezig zijn van school omdat hun ziekte acuut opspeelt of die een terugkerende behandeling moeten ondergaan, wordt de regelgeving tijdelijk onderwijs aan huis flexibeler en de planlast verminderd. Zo wordt het mogelijk gemaakt dat de extra uren TOAH ook op school worden gegeven. De plaats en het tijdstip van de extra uren TOAH moeten bepaald worden in onderling overleg met de ouders, die hun akkoord moeten geven. Daarnaast wordt een administratieve vereenvoudiging gerealiseerd, door chronisch zieke leerlingen op basis van het juiste attest een automatisch recht te geven op TOAH in plaats van dit voor elke 9 halve dagen afwezigheid opnieuw te laten aanvragen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Alle leerlingen, ook zieke kleuters, hebben recht op onderwijs. Genezen staat op de eerste plaats, maar weten dat je geen leerachterstand opbouwt en de band met de thuisschool bewaart, dragen ook bij tot een goed herstel. Tijdelijk onderwijs aan huis verdient een uitbreiding zodat alle kleuters, en niet alleen 5 jarigen, hiervan gebruik kunnen maken. Met deze beslissing komen we ook tegemoet aan vragen van Kom op Tegen Kanker die als sterke en warme organisatie inspiratie biedt als het gaat over onderwijs aan zieke kinderen.”