Leerlingen basisonderwijs willen bewegen!


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 20 juni 2018


De leerlingen in het basisonderwijs vinden dat spelen en sporten belangrijk zijn voor een gezond leven. Dat blijkt uit een bevraging van de leerlingen van de Vlaamse basisscholen. 8 op 10 kinderen beoefenen een sport, 7 op 10 in clubverband. De bevraging gebeurde op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits door de Stichting Vlaamse Schoolsport die sinds gisteren de nieuwe naam MOEV draagt. Minister Crevits wil dat jongeren op school meer bewegen en heeft dat vastgelegd in de nieuwe subsidieovereenkomst voor de volgende 4 jaar. Jaarlijks krijgt MOEV bijna 5 miljoen euro. MOEV is al jarenlang de vaste partner van de Vlaamse overheid om met verschillende initiatieven en acties leerlingen aan het sporten en bewegen te brengen.

De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalt dat peuters en kleuters gemiddeld minstens 3 uur per dag zouden moeten bewegen. Voor jongeren vanaf 6 jaar is dat minstens 60 minuten per dag. Slechts 48% van de kinderen tussen 6 en 9 jaar haalt die norm om een uur per dag aan lichaamsbeweging te doen. Kinderen zitten bovendien ook lang stil op school. Kinderen tussen 6 en 12 jaar in Vlaanderen zitten gemiddeld 7 uur per dag, jongeren van 12 tot 18 jaar zitten gemiddeld 8 uur per dag. Om daar iets aan te doen investeert de Vlaamse Regering jaarlijks bijna 5 miljoen euro in de Stichting Vlaamse Schoolsport om de kinderen en jongeren in de scholen meer aan het bewegen te krijgen.

Naar boven

8 op de 10 leerlingen beoefenen sport

Uit een bevraging blijkt dat leerlingen uit het basisonderwijs bewegen en sporten zelf ook belangrijk vinden.

  • 94% van de leerlingen vinden spelen en sporten belangrijk voor een gezond leven.
  • 8 op de 10 leerlingen zeggen dat ze een sport beoefenen, 7 op de 10 in clubverband.
  • 8 op de 10 leerlingen nemen deel aan spelactiviteiten buiten de gymles en ze zijn er ook enthousiast over.
  • 6 op 10 kinderen spelen thuis heel vaak of vaak thuis, 34% soms en 6% bijna nooit.
  • Drie kwart van de leerlingen spelen en sporten op de speelplaats, een kwart zit en praat.
  • Om te blijven sporten vinden de leerlingen het belangrijk dat ze er plezier aan beleven (89%) en dat ze dat samen met vrienden kunnen doen (77%).

MOEV stimuleert scholen zodat de leerlingen het belang van bewegen vanzelfsprekend vinden, zowel voor, tijdens als na de lesuren. Tijdens het schooljaar 2016-2017 werden 64% van de basisscholen en 61% van de secundaire scholen laureaat voor Sport beweegt je school. Dat betekent dat ze 3 à 5 beleidsprioriteiten kiezen om dat schooljaar aan te werken. 93% scholen basisonderwijs organiseerden minstens 1 bewegingsactiviteit uit het aanbod van MOEV (= 615.044 leerlingen), 68% daarvan deden 4 of meer activiteiten. 89% scholen secundair onderwijs organiseerden minsten 1 bewegingsactiviteit (=98.170 leerlingen), 61% daarvan deden 4 of meer activiteiten.

Daarbij wordt het duidelijk dat over de verschillende jaren een evolutie merkbaar is van eenmalige naar regelmatige bewegingsactiviteiten waarbij naast het aanbod aandacht gaat naar professionalisering en andere maatregelen die scholen kunnen nemen. Dit is wat MOEV beoogt: occasionele initiatieven omzetten naar een integratie in het dagelijkse schoolleven.

Naar boven

Allemaal in beweging

Gisteren veranderde de naam van de Stichting Vlaamse Schoolsport. MOEV, zet je school in beweging wordt boven de doopvont gehouden. MOEV wil alle scholen inspireren om tijdens iedere schooldag zelf extra bewegingskansen aan haar leerlingen te bieden.

MOEV zal ook de komende 4 jaar een jaarlijkse subsidie van bijna 5 miljoen euro ontvangen om schoolsport te organiseren. Er zijn 2 strategische doelstellingen: 70% van de scholen moet een kwalitatief beleid voor beweging en preventie van zittend gedrag hebben tegen 2021 en tegen 2021 moet er een gezonde mix zijn tussen zitten, staan en bewegen voor alle leerlingen. Zo draagt MOEV bij tot het bereiken van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen in onderwijs.

MOEV zal focussen op het stimuleren en helpen van scholen om dagelijks voor alle leerlingen op zoveel mogelijke momenten meer beweging op de school te realiseren. MOEV zal dit doen via het ter beschikking stellen van het beleidsinstrument Sport Beweegt je School 2.0. Het gaat om allerlei ideeën, materialen en werkvormen, kennis delen met de scholen via de website en e-nieuwsbrieven, persoonlijke schoolondersteuning, …

Zo komt er een nieuw stimulerend en wervend communicatieplan, een nieuwe website, een intensief ondersteuningstraject voor scholen die een bewegingsvriendelijk beleid willen voeren, een project voor kleuters (Oki Doki) en voor lager onderwijs (Sammy Pet) die aanzetten tot dagelijks extra bewegen om de ambities van de campagne ‘Bewegen naar de zon’ waar te maken. Er komt een uitgebreid en gevarieerd aanbod van activiteiten waarbij alle leerlingen aan hun trekken kunnen komen, zowel voor het kleuter, lager als secundair gewoon en buitengewoon onderwijs, een fietsvaardigheidsproject voor kleuters (Doki op wieltjes) voor lager onderwijs (Meester op de fiets) en secundair onderwijs (Bike@school).

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Het is belangrijk dat alle kinderen van jongs af aan leren dat bewegen en sporten belangrijk is voor de gezondheid. Een gezonde geest in een gezond lichaam moet de leuze bij uitstek zijn voor onze scholen. Het is positief dat de leerlingen zelf bewegen en sporten en er plezier aan beleven belangrijk vinden. Wie voldoende beweegt en sport, heeft niet alleen fysieke voordelen, maar krijgt ook een frisse geest en een scherpe concentratie en extra energie om de les te volgen en zich goed te voelen. Ook de leerkrachten hebben hier baat bij. Met Bewegen naar de Zon en Paraat voor de Schoolstraat zetten we concrete stappen om iedereen tot beweging te brengen. ”

Naar boven