Leerlingen inschrijven in het basis- en secundair onderwijs

Aangepaste richtlijnen door corona

Vind de meest actuele richtlijnen op de webpagina’s over corona:

Ontdek bij welke organisaties je terechtkan met al je vragen.

Capaciteit is het maximale aantal leerlingen. Een vrije plaats is een plaats die vrijgegeven wordt voor inschrijving.

Elke leerling heeft recht op een inschrijving, ook anderstalige nieuwkomers en leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

In bepaalde gevallen mag of moet een school een inschrijving weigeren in het basis- en secundair onderwijs.

De school noteert alle gerealiseerde, uitgestelde en niet-gerealiseerde inschrijvingen in een inschrijvingsregister.

Je kan als school alleen of gezamenlijk aanmelden met andere scholen. Ontdek alle voordelen van gezamenlijk aanmelden.

Hoe informeer je ouders over inschrijvingen en aanmeldingen?

In lokale overlegplatforms (LOP’s) helpen lokale partners de gelijke onderwijskansen van jongeren in een regio realiseren. Een LOP kan ouders helpen als een school weigert om hun kind in te schrijven.