Leerlingen inschrijven voor een duale opleiding

Welke leerlingen mogen inschrijven?

De leerlingen moeten aan de toelatingsvoorwaarden voldoen en (bijna) klaar zijn om competenties te verwerven op een werkplek. De toelatingsvoorwaarden zijn meestal identiek aan die voor het niet-duale onderwijs. Sommige opleidingen hebben specifieke toelatingsvoorwaarden.
Toelatingsvoorwaarden per opleiding: Duaal leren Vlaanderen - Opleidingen.

Niet-bindend advies

Bij duaal leren verwerven leerlingen vaardigheden op de werkplek. Het is daarom belangrijk dat zij (bijna) klaar en gemotiveerd zijn om competenties te verwerven op een werkplek. Dat betekent dat ze bereid en klaar zijn om op een werkvloer te leren en te functioneren.

Om leerlingen hier inzicht in te geven krijgen ze een niet-bindend advies van de delibererende klassenraad van de vorige opleiding die ze volgden. Ook bij een negatief advies mag een leerling zich inschrijven voor een duale opleiding.

  • Gewoon secundair onderwijs: de klassenraad voegt het advies toe aan het oriënteringsattest van de leerling
  • Buitengewoon secundair onderwijs: de klassenraad kan met een eigen format werken

In sommige gevallen kan een leerling zich zonder advies inschrijven in een duale opleiding. In dat geval kan de trajectbegeleider van de duale opleiding toch een advies formuleren.

Naar boven

Hoe schrijf je leerlingen in?

Je kan leerlingen voor een duale opleiding inschrijven via Discimus, met de administratieve groepsnummers die zijn opgenomen in de omzendbrief duaal leren.

Naar boven

Minstens 1 leerling in de opleiding

Je mag een duale opleiding in een schooljaar alleen aanbieden als er op 1 oktober minstens 1 leerling voor is ingeschreven.

Je bent niet verplicht om naast de duale ook de niet-duale opleiding aan te bieden.

Naar boven