Heb ik recht op herexamens?

Nee, je kan geen herexamens eisen.

De algemene regel is dat de klassenraad ten laatste op 30 juni beslist of je wel of niet geslaagd bent.

Vindt de klassenraad dat hij niet over voldoende informatie beschikt om een eindbeslissing te nemen? Dan kan hij de beslissing op 30 juni uitstellen en beslissen om je 1 of meerdere bijkomende proeven (herexamens) of opdrachten (zoals vakantietaken) op te leggen.

Een herexamen of vakantietaak kan voor jou een extra kans zijn om te slagen.

De directie beslist wanneer herexamens plaatsvinden en wanneer je vakantietaken indient. Dat is ten laatste op de 1ste lesdag van het volgende schooljaar.

Check het schoolreglement voor meer info over toetsen en examens op je school.