Kan ik thuis les volgen?

Ja, dat kan. Je hebt leerplicht, maar geen schoolplicht.

Er zijn jongeren die thuis les krijgen en aan de leerplicht voldoen.

Voorwaarden

Aan huisonderwijs zijn strenge voorwaarden verbonden.

  • Je ouders moeten kunnen bewijzen dat je les krijgt. Het is niet de bedoeling dat je alles in je eentje studeert. De onderwijsinspectie kan op elk moment komen controleren of je wel degelijk les krijgt. Schrijft de inspectie 2 keer een negatieve evaluatie, dan ben je verplicht om je in een school in te schrijven.
     
  • Ben je in 2002 of later geboren, dan ben je verplicht om op vaste tijdstippen deel te nemen aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs. Doe je dat niet of slaag je niet na 2 pogingen, dan moet je in een school inschrijven.
     
  • Je ouders zijn verantwoordelijk voor de organisatie en staan in voor de kosten van huisonderwijs.
     
  • Je ouders moeten een schriftelijke verklaring van huisonderwijs met alle bijbehorende informatie indienen bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dat moet ten laatste op de 3de dag van het schooljaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan je later in een schooljaar nog kiezen voor huisonderwijs. Door de verklaring aanvaarden je ouders ook de inspectie op het huisonderwijs.


Lees ook de info voor ouders over huisonderwijs.
 


Extra informatie

Website

Formulier