Moet ik mee op sportdag of schooluitstap?

Je bent verplicht om deel te nemen aan een sportdag of schooluitstap, ook al vinden die buiten de lesuren plaats.

Kan je niet deelnemen omdat je ziek bent, check dan het schoolreglement. Daar staat in of je bij afwezigheid wegens ziekte een doktersbriefje nodig hebt of niet.

De school moet er wel voor zorgen dat zo’n buitenschoolse activiteit didactisch verantwoord is en in het leerplan past.

Meerdaagse activiteiten

Af en toe organiseert de school activiteiten die buiten de schoolmuren plaatsvinden en langer dan 1 lesdag duren.

Denk aan meerdaagse schoolreizen, bezinningsdagen, een geïntegreerde werkperiode, taaluitwisseling tussen Nederlandstalige en Franstalige leerlingen ...

Het is de bedoeling dat alle leerlingen deelnemen aan die meerdaagse activiteiten. Ze brengen je kennis bij die je binnen de muren van je klaslokaal moeilijk kan opdoen.

Toch kan de school je alleen verplichten om deel te nemen aan meerdaagse uitstappen die in het schoolreglement staan.

In principe moet de school schriftelijke toestemming aan je ouders vragen voor een meerdaagse uitstap die niet in het schoolreglement staat. Maar niet elke specifieke uitstap moet in het schoolreglement opgenomen zijn. Er kan bijvoorbeeld ook in staan dat deelname bij meerdaagse uitstappen altijd verplicht is, of net niet.

De school moet in zinvolle opvang voorzien voor leerlingen die niet deelnemen.