Wat is een A-, B- en C-attest?

Op het einde van elk leerjaar behaal je een oriënteringsattest. Dat geeft weer of je al dan niet geslaagd bent voor een leerjaar, en naar welke studierichtingen je kan doorstromen.

Er zijn 3 soorten oriënteringsattesten:

  • A-attest? Dan ben je geslaagd. Je kan overgaan naar een volgend leerjaar. Je kan vrij kiezen welke studierichting je wil volgen. Je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voor die richting voldoen.
     
  • Een B-attest betekent dat je geslaagd bent, maar voor 1 of meer vakken minder goede resultaten haalde. De klassenraad beslist dat je uitgesloten wordt van 1 of meer studierichtingen. Wil je toch een studierichting volgen waarvoor je bent uitgesloten, dan moet je eerst het leerjaar overdoen en ervoor zorgen dat de uitsluiting wegvalt. De school moet schriftelijk motiveren waarom je een B-attest krijgt.
     
  • C-attest? Dan ben je niet geslaagd en moet je het leerjaar overdoen. De school moet schriftelijk motiveren waarom je een C-attest krijgt.

In het laatste jaar van je opleiding krijg je geen attest maar een studiebewijs. Alleen als je niet slaagt in het laatste jaar krijg je een C-attest.

Ben je het niet eens met je B- of C-attest? Lees wat jij en je ouders kunnen doen.