Wat is een A-, B- en C-attest?

Op het einde van elk leerjaar behaal je een oriënteringsattest. Dat geeft weer of je al dan niet geslaagd bent voor een leerjaar, en naar welke studierichtingen je kan doorstromen.

Er zijn 3 soorten oriënteringsattesten:

 • A-attest? Dan ben je geslaagd. Je kan overgaan naar een volgend leerjaar. Je kan vrij kiezen welke studierichting je wil volgen. Je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voor die richting voldoen. 
  Op het einde van het eerste leerjaar van de eerste graad kan je een A-attest met verplichte remediëring krijgen. De klassenraad kan ook de doorstroom naar één of meer basisopties (of pakketten) beperken.
   
 • Een B-attest betekent dat je geslaagd bent, maar voor 1 of meer vakken minder goede resultaten haalde. De klassenraad beslist dat je uitgesloten wordt van 1 of meer studierichtingen. De school moet schriftelijk motiveren waarom je een B-attest krijgt.
  Wil je toch het leerjaar overdoen, dan moet de delibererende klassenraad hiermee akkoord gaan en heb je het advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding nodig.  
   
 • C-attest? Dan ben je niet geslaagd en moet je het leerjaar overdoen. De school moet schriftelijk motiveren waarom je een C-attest krijgt.

In het laatste jaar van je opleiding krijg je geen attest maar een studiebewijs. Alleen als je niet slaagt in het laatste jaar krijg je een C-attest.

Ben je het niet eens met je B- of C-attest? Lees wat jij en je ouders kunnen doen.