Wat is een A-, B- en C-attest?

Op het einde van elk leerjaar behaal je een oriënteringsattest. Dat geeft weer of je al dan niet geslaagd bent voor een leerjaar, en naar welke studierichtingen/basisopties je kan doorstromen.

Er zijn 3 soorten oriënteringsattesten:

 • A-attest? Dan ben je geslaagd. Je kan overgaan naar een volgend leerjaar. Je kan vrij kiezen welke studierichting/basisoptie je wil volgen. Je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voor die richting voldoen. 
  Op het einde van het eerste leerjaar van de eerste graad kan je een A-attest met verplichte remediëring krijgen. De klassenraad kan ook de doorstroom naar één of meer basisopties (of pakketten) beperken.
   
 • Een B-attest betekent dat je geslaagd bent, maar voor 1 of meer vakken minder goede resultaten haalde. De klassenraad beslist dat je uitgesloten wordt van 1 of meer studierichtingen/basisopties. De school moet schriftelijk motiveren waarom je een B-attest krijgt.
  Wil je toch het leerjaar overdoen, dan moet de delibererende klassenraad hiermee akkoord gaan en heb je het advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding nodig.  
   
 • C-attest? Dan ben je niet geslaagd en moet je het leerjaar overdoen. De school moet schriftelijk motiveren waarom je een C-attest krijgt.

In het laatste jaar van je opleiding krijg je geen attest maar een studiebewijs. Alleen als je niet slaagt in het laatste jaar krijg je een C-attest.

Ben je het niet eens met je B- of C-attest? Lees wat jij en je ouders kunnen doen.