Leerlingenbegeleiding

De school

Elke school moet verplicht een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding ontwikkelen, implementeren en evalueren. Dit beleid omvat 4 begeleidingsdomeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg