Leerlingenevaluatie en studiebewijzen bij duaal leren

Leerlingenevaluatie

 • De klassenraad of het begeleidingsteam beoordeelt of een leerling geslaagd is of niet. De trajectbegeleider en de mentor van de werkplek zijn stemgerechtigde leden in de klassenraad of het begeleidingsteam. De school en de werkgever spreken de invulling ervan onderling af.
  Verduidelijk de rol van de klassenraad en de stemgerechtigdheid van de trajectbegeleider en de mentor in een addendum bij je school- of centrumreglement.
 • De school mag een geïntegreerde proef organiseren, maar is dat niet verplicht.

Naar boven

Studiebewijzen

Leerlingen in duale opleidingen kunnen diverse soorten studiebewijzen behalen:

 1. Een onderwijskwalificatie:
  •  Een diploma secundair onderwijs
  •  Een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad
  •  Een Se-n-Se-certificaat
  •  Een studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad (specialisatiejaar)
    
 2. Een beroepskwalificatie:
  •  Een certificaat (uitgezonderd Se-n-Se-certificaat)
  •  Een getuigschrift van de opleiding (buso)
    
 3.  Als de leerling slaagt voor een cluster van competenties en geen recht heeft op de studiebewijzen in 1-2: een deelcertificaat
   
 4. Als de leerling geen recht heeft op de studiebewijzen in 1-3: een attest van verworven competenties

Vroegtijdige beëindiging van de opleiding

Een leerling die binnen 20 dagen na de 1ste lesbijwoning of na het stopzetten van een eerdere overeenkomst geen andere werkgever vindt, moet met de duale opleiding stoppen.

Een leerling die de opleiding vroegtijdig stopzet, maar het 1ste jaar van de duale opleiding heeft afgerond, kan van de klassenraad of het begeleidingsteam een oriënteringsattest krijgen.

Neem de regels over vroegtijdige beëindiging van de opleiding op in een addendum bij je school- of centrumreglement.

Naar boven