Leerlingenevaluatie en studiebewijzen bij duaal leren

Leerlingenevaluatie

 • De klassenraad beoordeelt of een leerling geslaagd is of niet. De trajectbegeleider en de mentor van de werkplek zijn stemgerechtigde leden in de klassenraad. De school en de werkgever spreken de invulling ervan onderling af. Verduidelijk de rol van de klassenraad, van de trajectbegeleider en de mentor in die klassenraad in je school- of centrumreglement.
 • De mentor heeft net zoals leraren geheimhoudingsplicht over wat in de klassenraad besproken wordt.
 • De school mag een geïntegreerde proef organiseren, maar dat is niet verplicht. Hetzelfde geldt voor een kwalificatieproef in buso OV3.

Naar boven

Studiebewijzen

Leerlingen in duale opleidingen kunnen diverse soorten studiebewijzen behalen:

 1. Een onderwijskwalificatie:
  •  Een diploma secundair onderwijs
  •  Een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad
  •  Een studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad (specialisatiejaar)
    
 2. Een beroepskwalificatie:
  •  Een bewijs van beroepskwalificatie
  •  Een getuigschrift van de opleiding (buso)
    
 3.  Als de leerling slaagt voor een cluster van competenties en geen recht heeft op de studiebewijzen in 1 of 2: een bewijs van deelkwalificatie, als dat in het standaardtraject voor de opleiding voorzien is.
   
 4. Als de leerling geen recht heeft op de studiebewijzen in 1, 2 of 3: een bewijs van competenties

Een leerling die de opleiding vroegtijdig stopzet, maar het 1ste jaar van de duale opleiding heeft afgerond, kan van de klassenraad een oriënteringsattest krijgen.

In duaal leren is de studiebekrachtiging niet vastgelegd op 30 juni: ook in de loop van een schooljaar kan de klassenraad studiebekrachtiging toekennen als de leerling alle competenties bereikt heeft.

Naar boven