Leerplicht, aan- en afwezigheden

Leerplicht

Alle informatie over de leerplicht vind je op de pagina’s voor ouders:

De regelgeving voor het basisonderwijs vind je in het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs (12 november 1997)

De regelgeving over de leerplicht voor het secundair onderwijs vind je in de Wet betreffende de leerplicht (29 juni 1983). Meer informatie vind je in de omzendbrief over de leerplicht.

Controle op de leerplicht

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) controleert of de regelgeving wordt nageleefd. Hoe gebeurt deze controle?

Soorten afwezigheden

Er zijn afwezigheden die van rechtswege gewettigd zijn, afwezigheden die de school kan wettigen en problematische afwezigheden.

Informatie over de meest voorkomende afwezigheden vind je op de pagina’s voor ouders:

Wat moet ik doen?

Afwezigheden registreren

Registreer alle aan- en afwezigheden in Discimus om die gegevens uit te wisselen met het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

De afwezigheidscodes vind je in de regelgeving:

Basisonderwijs:

Secundair onderwijs:

Problematische afwezigheid registreren

Gebruik een code B om een problematische afwezigheid van een leerling te registreren. Een B-code staat voor een afwezigheid van minstens een halve dag, waarvoor de wettiging ontbreekt of in vraag wordt gesteld. De ‘B’ staat voor ‘begeleiding’.

Begeleiding

Om spijbelen te voorkomen, neem afspraken op in het schoolreglement en neem contact op met de ouders om de situatie beter in te schatten en toe te lichten. Zodra een leerling 5 B-codes heeft of 5 halve dagen ongewettigd afwezig was, meld je dat aan het CLB. De school en het CLB bespreken samen welke acties ze kunnen ondernemen om de leerling te begeleiden. Vanaf 10 B-codes start het CLB een verplicht begeleidingstraject op met de leerling.
Meer over de rol van het CLB bij de aanpak van spijbelen.

Terugvorderen schooltoeslag

Zodra een leerling met een schooltoeslag 30 of meer B-codes heeft op een schooljaar, kan dat leiden tot een terugvordering van de schooltoeslag via de belastingbrief van de ouders. Vooraleer de afdeling School- en Studietoelagen die maatregel neemt, brengt ze ouders en leerlingen op de hoogte via de toewijzingsbrief van de schooltoeslag met uitleg over de regels en voorwaarden om een schooltoeslag te ontvangen. Het CLB wijst op de sanctie tijdens de leerlingenbegeleiding. In een terugvorderingsbrief staat altijd vermeld, dat ouders bezwaar kunnen indienen als de terugvordering volgens hen onterecht is. De ouders kunnen dan bij de school een rechtzetting van de afwezigheidscodes vragen.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina