Leerplicht voor Vlaamse kinderen in het buitenland

Woonplaats in het buitenland

Vlaamse kinderen die in België uitgeschreven zijn en hun wettige woonplaats (domicilie) in het buitenland hebben, vallen onder de leerplicht van het land waar ze wonen.

Contacteer het plaatselijke ministerie van Onderwijs voor informatie over de plaatselijke onderwijswetgeving, de leerplicht, adressen van scholen, kosten verbonden aan het onderwijs ...

Of neem voor je vertrek contact op met de ambassade of het consulaat van dat land in België.

In het buitenland kan je ook terecht bij een Belgische ambassade of Belgisch consulaat. Vind de contactgegevens op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: Federale overheid - Diplomatie.

Naar boven

Woonplaats in België

Behouden je kinderen hun officiële woonplaats (domicilie) in België? Dan vallen ze niet alleen onder de wetten van het gastland. Zij moeten ook aan de Belgische leerplicht voldoen.

Om in België aan te tonen dat je kinderen voldoen aan de leerplicht, zijn er 2 mogelijkheden:

 • Je toont aan dat je kind les volgt in het buitenland:
  • Vraag een attest van inschrijving aan de school waar je kind les volgt.
  • Vul een formulier over leerplichtcontrole in en stuur het bij het begin van elk schooljaar, samen met het actueel attest van inschrijving, naar de cel Leerplichtcontrole van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (adres op het formulier):
   Formulier leerplichtcontrole (docx, 2 p.) (887 kB)
 • Geef je in het buitenland huisonderwijs aan je kind? Dan moet je elk schooljaar een schriftelijke verklaring voor huisonderwijs indienen bij de cel Leerplichtcontrole van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (adres op het formulier):
  Verklaring van huisonderwijs (docx, 3 p.) (890 kB)

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Regelgeving en formulieren

Contact
Cel Leerplichtcontrole basisonderwijs
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen Basisonderwijs, DKO en CLB
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
Cel Leerplichtcontrole secundair onderwijs
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België