Leerplichtige leeftijd verlaagd tot 5 jaar

Wat verandert er? 

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was dat 6 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. De leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen. 

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. 

Voorbeelden:

  • Geboren op 3 januari 2015: leerplichtig op 1 september 2020. 
  • Geboren op 30 december 2015: leerplichtig op 1 september 2020. 

Vanaf 1 september 2020 zijn kinderen 13 schooljaren lang leerplichtig (van 5 jaar tot 18 jaar).

Naar boven

Een leerplicht van 290 halve dagen

Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve dagen. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve dagen. 
Bereken hoeveel halve dagen dit schooljaar telt:xlsx bestand2020-2021 halve dagen.xlsx (37 kB)

Bereken hoeveel halve dagen volgend schooljaar 2021-2022 telt:xlsx bestand2021-2022 halve dagen (37 kB)

Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de jonge leeftijd kunnen ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal halve dagen niet naar school te laten gaan. 

Opgelet: een 5-jarig kind dat vervroegd instapt in het lager onderwijs is voltijds leerplichtig en moet dus elke dag naar school, behalve bij gewettigde afwezigheden. 

Het nieuwe jaar leerplichtonderwijs is kleuteronderwijs 

Voor de nieuwe groep leerplichtigen (de 5-jarigen) begint de leerplicht in het kleuteronderwijs. Zo volgen alle kinderen voortaan minstens een jaar kleuteronderwijs en zijn ze goed voorbereid op het lager onderwijs. 

Naar boven

Aandacht voor specifieke situaties van kinderen 

Sommige 5-jarige kinderen kunnen geen 290 halve dagen aanwezig zijn omdat ze zich in een specifieke situatie bevinden:

  • Ze zijn (langdurig) ziek
  • Ze hebben nog veel revalidatie nodig
  • Hun ouders behoren tot de trekkende bevolking en ze zijn te jong om op internaat te gaan
  • ...

Ook kinderen in die specifieke situaties moeten zoveel mogelijk kunnen leren. 
De directie kan beslissen welke afwezigheden van die kinderen aanvaardbaar zijn. Dat vergt goede communicatie tussen de ouders en de school. De eindbeslissing ligt altijd bij de directie.
Bij aanvaardbare afwezigheden blijft het kind in orde met de leerplicht.

Godsdienst of zedenleer op vraag van de ouders

Leerplichtige kinderen hebben recht op onderwijs in een erkende godsdienst of zedenleer op basis van de Grondwet. Dat recht geldt ook voor leerplichtige kleuters. 
Maar in het kleuteronderwijs is er geen verplichting om godsdienst of zedenleer te volgen of om een vrijstelling aan te vragen. In het officieel onderwijs kunnen ouders die dat willen, hun kleuter godsdienst of zedenleer laten meevolgen in een lagere school.

Door huisonderwijs aan de leerplicht voldoen

Net zoals andere leerplichtigen kunnen 5-jarigen voldoen aan de leerplicht op twee manieren:

  • Door inschrijving en aanwezigheid in een erkende school
  • Door huisonderwijs

Wie kiest voor huisonderwijs, moet dat melden aan de overheid. De onderwijsinspectie controleert of het kind daadwerkelijk leert. Lees meer over huisonderwijs

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's