Leidraad bij preventie van en omgaan met probleemgedrag

Scholen krijgen soms te maken met leerlingen met probleemgedrag:

  • Vaak gaat het om probleemgedrag van voorbijgaande aard bijvoorbeeld als gevolg van de puberteit of experimenteergedrag.
  • Soms gaat het echter om signaalgedrag, waarachter een complexer onderliggend probleem schuilgaat.

Extreem probleemgedrag leidt in Vlaanderen nog te vaak tot een definitieve uitsluiting.
In het schooljaar 2017-2018 werd in het secundair onderwijs 0,73% van de leerlingen definitief uitgesloten: 3.333 leerlingen moesten op zoek naar een nieuwe school.

Evolutie aantal definitieve uitsluitingen

  Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2016-2017 Schooljaar 2017-2018
Absoluut aantal 3.319 3.403 3.977 3.599 3.333
Procentueel t.o.v. de schoolbevolking 0,73% 0,75% 0,87% 0,79% 0,73%

Om het aantal definitieve uitsluitingen omlaag te krijgen, is een leidraad opgesteld bij de preventie van en omgang met regel- en normovertredend gedrag: Wegen naar nieuwe kansen. De leidraad toont hoe de efficiëntie van een reactiebeleid beter kan door te investeren in de kwaliteit van de pedagogische relatie.

Aan deze leidraad werkten mee:

  • De LOP-deskundigen
  • De werkgroep definitieve uitsluitingen van het LOP BaO van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • De netwerkcoördinatoren Samen tegen Schooluitval en Leerrecht Limburg
  • De pedagogische begeleidingsdiensten
  • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten
  • Het Departement Onderwijs en Vorming (faciliteerde de praktische kant voor de ontwikkeling van deze leidraad)

Extra Informatie