Leraren in opleiding vinden geschikte stageplaats via lerarenstage.be


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 11 mei 2017


Voortaan kunnen alle lerarenopleidingen en secundaire scholen in Vlaanderen gebruik maken van het Vlaanderenbreed stageregistratiesysteem lerarenstage.be (www.lerarenstage.be). Het gaat om een nieuw digitaal platform waarop zowel de aanvrager voor een stage als het aanbod van stages samen wordt gebracht. Lerarenstage.be zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde manier een geschikte stageplaats vindt. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert 224.000 euro in dit project.

Elk jaar studeren duizenden leraren af. Stage is voor de studenten een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding. Ze moeten de kans krijgen om praktijkervaring in secundaire scholen op te doen om de basiscompetenties te behalen die een toekomstige leraar nodig heeft. Elk jaar is het een uitdaging om een stageplek voor alle studenten te vinden.

In het verleden verliep de zoektocht naar een geschikte stageplaats op verschillende manieren. Enerzijds had elke lerarenopleiding haar eigen procedure om contacten te leggen met secundaire scholen, anderzijds hadden secundaire scholen eigen verwachtingen ten aanzien van stagiairs. Regionaal werden eigen registratiesystemen ontwikkeld. Dit alles had als resultaat dat over heel Vlaanderen diverse afspraken en procedures bestonden die niet altijd even transparant waren en die de planlast verhoogden.

Vorig jaar gaf Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits groen licht voor de ontwikkeling van één Vlaanderenbreed stageregistratiesysteem op basis van de aanwezige expertise. Dat resulteert nu in lerarenstage.be. Dit onlineplatform vormt vanaf volgend schooljaar een ontmoetingsplek tussen de stageaanvragen en het stageaanbod. Stageaanvragen worden ingevoerd vanuit de lerarenopleidingen, waarna het systeem op basis van zelf gekozen criteria een aantal mogelijk stagescholen aangeeft waaruit de lerarenopleiding kan kiezen. Hierdoor ontstaat voor heel Vlaanderen een eenvormig en helder systeem en is er minder planlast.

Scholen voor wie het systeem nieuw is, kunnen rekenen op ondersteuning van de helpdesk. Na de opstartfase zal ‘lerarenstage.be’ verder worden ontwikkeld en kunnen, in overleg met het werkveld, extra tools en opportuniteiten worden uitgewerkt. Op termijn zal worden nagegaan of ‘lerarenstage.be’ ook voor andere onderwijsvormen bruikbaar kan zijn.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Stages vormen een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding. In de klas doen toekomstige leraren de noodzakelijke ervaring op. We hebben voor alle secundaire scholen en lerarenopleidingen een Vlaams digitaal platform voor stageplaatsen gecreëerd. Vraag en aanbod komen daar samen, met minder planlast. We bieden zo aan de onderwijssector een antwoord op een vraag die al lang leeft.”

Naar boven