Lerarenplatforms basisonderwijs zijn een succes: werkzekerheid voor 2500 leraren


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 12 juni 2018


Er is grote interesse voor de lerarenplatforms in het basisonderwijs: zo goed als alle basisscholen doen mee aan het nieuwe initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. 329 lerarenplatforms zijn bekend. Het grootste platform bestaat uit 6 scholengemeenschappen van het stedelijk basisonderwijs in Antwerpen. Dit nieuwe project start op 1 oktober 2018 en zal 2500 startende en tijdelijke leraren in het basisonderwijs een volledig schooljaar werkzekerheid bieden. De leraren die via deze platforms worden tewerkgesteld, moeten samen voor minstens 85% ingezet worden voor vervangingen. Ze kunnen afwezige leerkrachten vervangen, maar kunnen ook de plaats innemen van een ervaren leerkracht die zelf kiest voor een andere opdracht zoals bijvoorbeeld co-teaching. Voor deze platforms in het basisonderwijs wordt in 15 miljoen euro voorzien.

De realisatie van het lerarenplatform is één van de maatregelen uit de recent goedgekeurde nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst tussen alle onderwijspartners en de Vlaamse Regering. In die CAO is een breed pakket aan loopbaanmaatregelen opgenomen, waaronder meer werkzekerheid voor startende en tijdelijke leraren en betere vervangingsmogelijkheden voor scholen. Startende leraren krijgen tijdens hun eerste jaren vaak kleinere opdrachten, verspreid over verschillende scholen. 7 op de 10 startende leraren hebben een opdracht die kleiner is dan twee derde van een voltijdse opdracht een kwart van de starters verlaten het onderwijs na 2 jaar. Het lerarenplatform dat voor het basisonderwijs op 1 oktober 2018 start biedt daar een antwoord op. 

Scholengemeenschappen hadden tot vorige week de tijd om zich kandidaat te stellen voor de lerarenplatforms. Voor het basisonderwijs zijn 329 lerarenplatforms bekend. De interesse is een succes. Ruim 300 platforms worden gepland binnen de eigen scholengemeenschap. De scholengemeenschappen die nog geen melding hebben gemaakt worden nog gecontacteerd om na te gaan of ze alsnog interesse tonen. De lestijden voor het lerarenplatform worden samengeteld op het niveau van dat samenwerkingsplatform zodat er voldoende schaalgrootte is om het project te laten slagen Voor deze platforms wordt vanaf volgend schooljaar in 15 miljoen euro voorzien.

Via de lerarenplatforms zullen bijkomend maximaal 2.500 voltijdse leerkrachten aangesteld worden in het basisonderwijs. Dat zijn er gemiddeld 6 à 7 per scholengemeenschap. Het grootste platform bestaat uit 6 scholengemeenschappen van het stedelijk basisonderwijs in Antwerpen, goed voor meer dan 90 voltijdse leraren die op die manier werkzekerheid krijgen.

Van de leraren in een lerarenplatform wordt verwacht dat ze samen gemiddeld 85% van de tijd opnemen voor vervangingen.  Deze leraren kunnen afwezige leraren vervangen, maar kunnen ook de plaats innemen van een ervaren leraar die zelf ingezet wordt in de verschillende vervangingsopdrachten.  Daarnaast is er ruimte voor zinvolle pedagogische taken zoals bijvoorbeeld co-teaching. Vervangingen buiten het lerarenplatform blijven mogelijk.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het is van belang dat startende leraren voldoende werkzekerheid hebben.  7 op de 10 startende leraren hebben een opdracht die kleiner is dan twee derde van een voltijdse opdracht en een kwart van de starters verlaten het onderwijs na 2 jaar. Scholen hebben het ook vaak moeilijk om kandidaten te vinden voor korte vervangingen. Met de lerarenplatforms bieden we daar een antwoord op en zowat alle scholengemeenschappen stappen mee in dit initiatief.  Door op het niveau van een scholengemeenschap vervangingen te bundelen, bieden we meer werkzekerheid aan 2500 leraren. De interesse is dan ook zeer groot. Het lerarenplatform start op 1 oktober 2018. We investeren 15 miljoen euro in dit project.”