Leren ondernemen in het volwassenenonderwijs kan nu ook voor jongeren onder 18 jaar


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 7 oktober 2018


Goed nieuws voor jongeren onder 18 jaar: ondernemen kan je gratis leren in het Volwassenenonderwijs

Sinds 1 september 2018 is het niet langer verplicht om een attest bedrijfsbeheer te hebben om een eigen zaak te starten. Om leerplichtige jongeren uit de derde graad secundair onderwijs toch te stimuleren om een ondernemerschapsopleiding te volgen, gaan centra voor volwassenenonderwijs de opleiding vanaf volgend schooljaar gratis voor hen aanbieden. Dat werd beslist door de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

De wetgeving op het zelfstandig ondernemerschap is niet langer een federale maar een gewestbevoegdheid. De Vlaamse Regering had al beslist dat een attest bedrijfsbeheer sinds 1 september 2018 niet langer nodig is voor het uitoefenen van een zelfstandige activiteit. Om ook in de toekomst leerplichtige jongeren te stimuleren een ondernemerschapsopleiding te volgen, zullen ze vanaf volgend schooljaar gratis de opleiding bedrijfsbeheer kunnen volgen aan de centra voor volwassenenonderwijs. Het gaat dan om leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs, leerlingen uit het deeltijds onderwijs en leerlingen uit duaal leren die vrijgesteld worden van inschrijvingsgeld indien ze de opleiding rond ondernemerschap volgen. 

Door deze financiële drempel weg te nemen wil de Vlaamse Regering jongeren, in het bijzonder uit het technisch- en beroepsonderwijs maximaal stimuleren om een ondernemerschapsopleiding te volgen vooraleer een onderneming op te starten na het behalen van hun diploma. Zo krijgen ze de nodige vaardigheden en kennis mee rond boekhouding, wetgeving of commercieel- en financieel beleid die je nodig hebt om je zaak uit te bouwen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “De boutade een ondernemer hoort van alle markten thuis te zijn klopt. Naast vakkennis is het belangrijk dat je beschikt over de nodige commerciële feeling en kaas hebt gegeten van hoe je uw zaak financieel beheert of laat groeien. Jongeren die nog op school zitten, willen we stimuleren om zich goed voor te bereiden op het ondernemerschap. Daarom wakkeren we met vernieuwde eindtermen de ondernemingszin en financiële kennis aan maar zorgen we er ook voor dat jongeren gratis de opleiding bedrijfsbeheer kunnen volgen.”