Loopbaanonderbreking 50+ of 55+

Deze loopbaanonderbreking kan je niet meer aanvragen.

Wat is het?

Als je 55 jaar of ouder bent, kon je gebruikmaken van de regeling voor loopbaanonderbreking 55+. Deze loopbaanonderbreking kon je halftijds of voor 1/5 opnemen.

Recht of gunst?

Halftijdse loopbaanonderbreking 55+ is een geconditioneerd recht. Loopbaanonderbreking 55+ voor 1/5 is een gunst. Je aanvraag kan geweigerd worden.

Naar boven

Voorwaarden

 • Je bent minstens 55 jaar oud (voordien 50 jaar).
 • Je bent vastbenoemd.
 • Je oefent je ambt in hoofdambt uit.
 • Om halftijdse loopbaanonderbreking 55+ op te nemen, moet je ten minste de helft van een volledige opdracht + 1 uur uitoefenen.
 • Om een loopbaanonderbreking 55+ met 1/5 op te nemen, moet je aangesteld zijn voor een voltijdse betrekking.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Tijdens je loopbaanonderbreking word je alleen voor je effectief verrichte prestaties betaald. Je hebt geen recht op vakantiegeld of een eindejaarspremie voor de niet-uitgeoefende opdracht.

Je kan wel rekenen op een onderbrekingsuitkering.

Onderbrekingsuitkering

Van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) ontvang je een onderbrekingsuitkering. Die verschilt naargelang:

 • Je je loopbaan halftijds of voor 1/5 onderbreekt
 • Het volume van de opdracht die je voordien uitoefende
 • Je al dan niet kinderen jonger dan 3 jaar hebt

De formulieren om de onderbrekingsuitkering aan te vragen vind je op de website van de RVA. Daar kom je ook te weten hoeveel de uitkering in jouw geval bedraagt.

Anciënniteit

Loopbaanonderbreking 55+ heeft geen gevolgen voor je geldelijke of dienstanciënniteit.

Cumulatie

Tijdens je loopbaanonderbreking mag je geen vervangende winstgevende activiteit uitvoeren. Er zijn wel uitzonderingen, binnen en buiten het onderwijs.

Uitzonderingen buiten het onderwijs

Je mag je loopbaanonderbreking cumuleren met:

 • Een politiek mandaat
 • Een overlevingspensioen

Als je al een activiteit als loontrekkende had buiten het onderwijs, mag je die tijdens je loopbaanonderbreking blijven doen als:

 • Je die activiteit minstens 3 maanden vóór de aanvang van je loopbaanonderbreking uitvoerde samen met je opdracht in het onderwijs
 • Je de omvang van die activiteit niet uitbreidt tijdens je loopbaanonderbreking
 • De omvang van die activiteit niet groter is, in volume, dan je prestaties in het onderwijs vóór je loopbaanonderbreking
 • Je die loontrekkende activiteit niet begon terwijl je ter beschikking gesteld was wegens persoonlijke aangelegenheden

Uitzonderingen binnen het onderwijs

Een overwerk of bijbetrekking die je binnen het onderwijs al deed, mag je verder zetten, maar er zijn voorwaarden:

 • Je moet dat overwerk of die bijbetrekking ononderbroken uitgeoefend hebben gedurende ten minste 3 aaneensluitende maanden voorafgaand aan je loopbaanonderbreking
 • Je mag dat overwerk of die bijbetrekking niet wijzigen terwijl je loopbaanonderbreking loopt

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van deze loopbaanonderbreking op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin – duur – einde

Begin

De laatst mogelijke instapdatum loopbaanonderbreking 55+ was 1 september 2016. Je moest de leeftijdsgrens (55 jaar) al bereikt hebben voor de loopbaanonderbreking inging.

Duur

Het verlof loopt vanaf de aangevraagde datum tot op de vooravond van je pensionering.

Einde

Het verlof eindigt op de vooravond van je pensionering.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Opgelet: deze loopbaanonderbreking kan je niet meer aanvragen.

Naar boven

Vragen?

Vraag meer informatie aan je schoolsecretariaat, je vakbond of je werkstation.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Regelgeving en formulieren

Contact