Loopbaanonderbreking met een tiende - ouderschapsverlof

Vanaf 1 september 2020

Wat is het?

Bij een loopbaanonderbreking met 1/10 in het kader van ouderschapsverlof (loopbaanonderbreking met 1/10 voor ouderschap) onderbreek je je loopbaan om voor je kind te zorgen.

Je oefent nog exact 9/10 van een opdracht uit, afgerond naar het hogere (les)uur, en met inbegrip van je opdrachten in het hoger onderwijs.

Je kan voor elk kind afzonderlijk een loopbaanonderbreking voor ouderschap opnemen. Dat geldt ook voor kinderen die op dezelfde datum geboren zijn.

Beide ouders hebben, elk afzonderlijk, recht om dit verlof op te nemen.

Recht of gunst

De loopbaanonderbreking met 1/10 voor ouderschap is een gunst. Je werkgever moet bij weigering een gemotiveerde beslissing schriftelijk meedelen.

Naar boven

Voorwaarden

Alle personeelscategorieën kunnen een loopbaanonderbreking met 1/10 voor ouderschap nemen. Het maakt niet uit of je vastbenoemd, tijdelijk of contractueel bent.

Je hebt een voltijdse betrekking in het onderwijs.

Tellen mee:

 • Uren als vastbenoemde
 • Uren als tijdelijke
 • Detacheringen
 • Uren terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (tbsob)

Lees er meer over in de omzendbrief loopbaanonderbreking ouderschapsverlof.

De loopbaanonderbreking moet aanvangen voor de 12de verjaardag van je kind (21 jaar voor een kind met een beperking).

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Bezoldiging

Je krijgt geen salaris voor de uren die je niet presteert. Als  tijdelijk personeelslid krijg je voor het niet-gepresteerde deel geen uitgestelde bezoldiging.

Je heb recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de volledige periode van de loopbaanonderbreking, voor kinderen geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012.

Voor kinderen geboren vóór 8 maart 2012 betaalt de RVA slechts 30 maanden onderbrekingsuitkering.

Anciënniteit

De loopbaanonderbreking met 1/10 voor ouderschap telt mee voor je geldelijke en de dienstanciënniteit.

Cumulatie

Tijdens je verlof mag je geen vervangende winstgevende activiteit uitoefenen. Maar er zijn wel uitzonderingen, buiten en binnen het onderwijs.

Uitzonderingen buiten het onderwijs

Je mag je loopbaanonderbreking cumuleren met:

 • Een politiek mandaat

 • Een overlevingspensioen

Als je al een activiteit als loontrekkende had buiten het onderwijs, mag je die tijdens je loopbaanonderbreking blijven doen als:

 • Je die activiteit minstens 3 maanden vóór de aanvang van je loopbaanonderbreking samen met je opdracht in het onderwijs uitoefende

 • Je de omvang van die activiteit niet uitbreidt tijdens je loopbaanonderbreking

 • De omvang van die activiteit niet groter is dan je prestaties in het onderwijs vóór je loopbaanonderbreking

 • Je die activiteit niet begon tijdens een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden

Uitzonderingen binnen het onderwijs

Overwerk dat, of een bijbetrekking die je binnen het onderwijs al deed, mag je blijven uitoefenen, maar er zijn wel voorwaarden:

 • Je moet dat overwerk of die bijbetrekking ten minste 3 aaneensluitende maanden vóór je loopbaanonderbreking uitgeoefend hebben.

 • Je mag dat overwerk of die bijbetrekking niet wijzigen zolang je loopbaanonderbreking loopt.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van deze loopbaanonderbreking op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Meer informatie vind je ook in de omzendbrief loopbaanonderbreking ouderschapsverlof: gevolgen voor het pensioen.

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

De loopbaanonderbreking met 1/10 voor ouderschap heeft geen vaste ingangsdatum, maar moet ten laatste op de dag vóór de 12de verjaardag van het kind aanvangen.

Als je een kind adopteert, kan je de loopbaanonderbreking ten vroegste nemen vanaf de dag dat je je kind inschrijft in het bevolkingsregister, als deel van je familie.

Als je kind een beperking heeft, is de leeftijdsgrens voor aanvang de dag vóór zijn of haar 21ste verjaardag.

Duur

Vanaf 1 september 2020 kan je loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opnemen  in blokken:

 • In periodes van 10 maanden of een veelvoud daarvan
 • Met een maximumduur van 40 maanden

Na afloop van de aangevraagde periode is het mogelijk om te kiezen voor een ander volume:

Lees er meer over in de omzendbrief loopbaanonderbreking ouderschapsverlof.

Einde

Je loopbaanonderbreking met 1/10 voor ouderschap eindigt na afloop van de gevraagde periode, of:

 • Op 31 augustus van het schooljaar waarin je met pensioen gaat

 • Van rechtswege:

  • Als je met pensioen gaat

  • Als je een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen opneemt

  • Als je je bonus opneemt

Als tijdelijk personeelslid eindigt de loopbaanonderbreking ook als je aanstelling eindigt.

Voortijdige beëindiging

Je kan dit verlofstelsel vervroegd stopzetten om ‘uitzonderlijke redenen’ als  je school- of centrumbestuur akkoord gaat.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Een loopbaanonderbreking met 1/10 voor ouderschap vraag je aan bij je school- of centrumbestuur.

Uitzondering: inspecteurs en gedetacheerde personeelsleden van de afdeling Projecten EVC-Curriculum-Kwalificaties van de Vlaamse overheid doen hun aanvraag bij de Vlaamse Regering.

Details over de aanvraagprocedure en eventuele weigeringsgronden vind je in de omzendbrief loopbaanonderbreking: aanvraag.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Regelgeving

Contact