Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen

Je kan je loopbaan onderbreken om bijstand of verzorging te verlenen aan iemand die zich in de terminale fase van een ongeneeslijke ziekte bevindt. Dat kan voltijds, halftijds of voor een vijfde voor je opdracht. Wat zijn de voorwaarden? Welke gevolgen heeft de loopbaanonderbreking voor je salaris of anciënniteit? Hoe lang mag ze duren en hoe vraag je ze aan?

Volledige loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen

Halftijdse loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen

Loopbaanonderbreking met een vijfde voor palliatieve zorgen