Maatregelen in het Vlaamse onderwijs bij een no-deal brexit

Als het Verenigd Koninkrijk (VK) zich zonder akkoord uit de Europese Unie (EU) terugtrekt, kunnen personeelsleden, leerlingen en studenten met de Britse nationaliteit gedurende een overgangsperiode hun activiteiten in het Vlaamse onderwijs verderzetten.

  • Brits personeel kan dit zeker tot 31 december 2020.
  • Britse leerlingen en studenten kunnen dit zeker tot einde schooljaar of academiejaar 2020-2021.

Vlaamse en Britse leerlingen, leerkrachten en studenten op uitwisseling via Erasmus+(KA1) voor of op de dag van de brexit kunnen deze zonder onderbreking en met financiering verderzetten.

Deze maatregelen staan in een nooddecreet dat in maart 2019 in het Vlaams parlement werd goedgekeurd. Het decreet vangt de meest nadelige gevolgen van een terugtrekking zonder akkoord op. Tegen einde 2020 kunnen definitieve akkoorden met het VK worden afgesproken.

Bekijk de extra informatie over de maatregelen voor verblijfsrecht en arbeidskaarten tijdens deze overgangsperiode.

Meer details over de maatregelen tijdens de overgangsperiode

Personeel in het onderwijs

Brits personeel in een school of centrum

Britse personeelsleden die voor of op de dag van de brexit tijdelijk of vastbenoemd tewerkgesteld zijn in een Vlaamse onderwijsinstelling blijven tot 31 december 2020 gelijkgesteld met EU-burgers, en krijgen tijdens deze overgangsperiode dus nog dezelfde rechten. 

De financiering of subsidiëring van Britse personeelsleden in een Vlaamse onderwijsinstelling blijft behouden tot 31 december 2020.

Brits personeel in een hogeschool

Britse personeelsleden die voor of op de dag van de brexit tijdelijk of vastbenoemd tewerkgesteld zijn in een Vlaamse hogeschool blijven tot 31 december 2020 gelijkgesteld met EU-burgers, en krijgen tijdens deze overgangsperiode dus nog dezelfde rechten.

Brits personeel in een universiteit

Britse personeelsleden kunnen ook na de brexit aangesteld en benoemd worden en blijven aan een universiteit.

Britse aanvragen voor professionele erkenning als leraar

Heb je de Britse nationaliteit, en heb je je aanvraag tot professionele erkenning als leraar voor of op de dag van de brexit ingediend? Dan blijft die erkenning doorlopen.

  • Vroeg je het aan voor of op de dag van de brexit? De (oude) richtlijn is nog van toepassing.
  • Vroeg je het aan na de brexit? De (oude) richtlijn is niet meer van toepassing. Zelfs als je je kwalificaties al voor de brexit behaalde, moet je een academische erkenning van je kwalificaties aanvragen bij NARIC Vlaanderen.
  • Vragen over de professionele erkenning van je Brits lerarendiploma? Bel 02 553 17 97 of mail erkenning.lerarendiploma@vlaanderen.be

Vlaamse en Britse leerkrachten op uitwisseling via Erasmus+(KA1)

Ben je als Vlaamse leerkracht op uitwisseling via Erasmus+(KA1) in het VK op de dag van de brexit, dan kan je je uitwisseling zonder onderbreking en met financiering, verderzetten. Je moet voldoen aan de Britse wetgeving voor verblijfsrecht.

Ben je als Britse leerkracht op uitwisseling via Erasmus+(KA1) in Vlaanderen op de dag van de brexit, dan kan je je uitwisseling zonder onderbreking, en met financiering, verderzetten.

Naar boven

Leerlingen en studenten

Uitwisselingen via Erasmus+(KA1)

Studeer je als Vlaamse leerling of student via Erasmus+(KA1) in het VK op de dag van de brexit, dan kan je je verblijf en studies zonder onderbreking en met financiering, verderzetten. Je moet voldoen aan de Britse wetgeving voor verblijfsrecht.

Studeer je als Britse leerling of student via Erasmus+(KA1) in Vlaanderen op de dag van de brexit, dan kan je je verblijf en studies zonder onderbreking, en met financiering, verderzetten.

Buiten Erasmus+(KA1)

Britse leerlingen kunnen zich inschrijven en studeren in het Vlaamse basis- of secundair onderwijs, omdat nationaliteit geen toelatingsvoorwaarde is.

Zit je als Britse leerling op de dag van de brexit in het Vlaamse secundair onderwijs en wil je naar het Vlaamse hoger onderwijs? Dan kan je tot einde academiejaar 2020-2021 blijven genieten van het voorkeurstarief voor EU-burgers, en kan je ook je studietoelage behouden, als je er recht op hebt.

Britse studenten in het Vlaamse hoger onderwijs

Britse studenten in het Vlaamse hoger onderwijs ingeschreven voor of op de dag van de brexit kunnen onder dezelfde voorwaarden je studies verderzetten in Vlaanderen, en dit tot einde academiejaar 2020-2021:

  • Je blijft genieten van het verlaagde studiegeld voor EU-burgers.
  • Je behoudt je studietoelage (als je daar recht op hebt).

Britse studenten die zich inschrijven in het Vlaamse hoger onderwijs na de brexit krijgen geen voorkeurstarief meer voor EU-burgers. Je betaalt hetzelfde tarief als burgers uit landen die geen lid zijn van de EU.

Vlaamse leerlingen of studenten in het Verenigd Koninkrijk

Studeer je als Vlaamse student in het VK op de dag van de brexit? Of wil je na de brexit in het VK gaan studeren? Bekijk de richtlijnen en maatregelen die het VK je oplegt voor verblijfsrecht en inschrijven aan een onderwijsinstelling.

Naar boven

Schooluitstappen in het VK

Organiseert je school een schooluitstap naar het VK tijdens of na de brexit? Zorg dat je op de hoogte bent van de Britse maatregelen voor toegang en verblijf in het VK. Hoe je uitstap van België naar het VK na een no-deal brexit verloopt hangt af van de wetgeving die de Britten zullen aannemen.

Naar boven


Extra informatie

Websites

Naar boven