Mag ik tijdens het schooljaar van school of studierichting veranderen?

Van school veranderen

Je kan op elk moment tijdens het schooljaar van school veranderen (tenzij je in de nieuwe school een studierichting kiest die al volzet is). Je ouders moeten akkoord gaan. Je mag zo vaak van school veranderen als je wil, maar denk er goed over na want veel van school veranderen kan je slaagkansen verminderen.

Van studierichting of onderwijsvorm veranderen

Als je niet alleen van school wil veranderen, maar ook van studierichting of onderwijsvorm (aso, bso, tso, kso), dan zijn er beperkingen.

Je kan tijdens het schooljaar tot een bepaalde datum overstappen (afhankelijk van het leerjaar) naar een andere studierichting of onderwijsvorm. Tenzij die studierichting volzet is.

Tot wanneer precies hangt af van het leerjaar:

  • In het 1ste en 2de leerjaar (1ste graad) kan je doorheen het schooljaar veranderen mits gunstige beslissing van de klassenraad. 
  • In het 3de en 4de jaar (2de graad) kan je tot en met 15 januari veranderen. Uitzonderlijk kan de klassenraad een afwijking toestaan.
  • In het 5de kan je tot en met 15 januari veranderen. Een afwijking van die datum kan alleen om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
  • In het 6de mag je niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
  • Wie een 7de jaar volgt, kan tot en met 30 september van studierichting of onderwijsvorm veranderen. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Naar boven

Van gewoon naar buitengewoon onderwijs

Om van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs over te stappen, heb je een verslag nodig van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). In dat verslag staat welke opleidingsvorm en welk type van buitengewoon onderwijs voor jou het meest geschikt zijn.