Mededeling persoonsgegevens studenten door AHOVOKS aan DUO (Nederland) in kader studiefinanciering

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland heeft aan AHOVOKS gevraagd of er op basis van de Databank Hoger Onderwijs een controle kan gedaan worden voor studenten in Vlaanderen met Nederlandse studiefinanciering.

Doel is de rechtmatigheid van de toekenning van studiefinanciering te toetsen en indien nodig te studiefinanciering in te trekken als de student niet ingeschreven staat.

De overdracht van gegevens zal plaatsvinden via een beveiligde website waar DUO de te controleren gegevens op kan plaatsen.

AHOVOKS kan vervolgens met een zogenaamde token inloggen op de site om het bestand op te halen.

Nadat de gegevens zijn gecontroleerd en aangevuld, kan AHOVOKS het bestand terugplaatsen op de beveiligde website van DUO, waarna DUO over kan gaan tot verwerking van de gegevens.

De website is alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers van DUO en externe gebruikers die een autorisatie met het benodigde token hebben ontvangen van DUO.

De externe gebruiker die inlogt heeft alleen toegang tot de bestanden die specifiek voor hem zijn klaargezet. De bestanden die door de gebruiker worden teruggeplaatst kunnen alleen door de specifieke eindgebruiker binnen DUO worden geraadpleegd.

In de machtiging van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer is alle info te vinden over finaliteit, proportionaliteit en transparantie voor deze uitwisseling van gegevens:
beraadslaging VTC nr. 24/2014

Contactpersoon (inhoudelijk)

Tessa Mouha
Coördinator Rapportering
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs
Cel Rapportering
02 553 97 36
tessa.mouha@ond.vlaanderen.be