Medex - cel Pensioenen

Medex - cel Pensioenen is een dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Als je ter beschikking gesteld bent wegens ziekte, kan het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, in samenspraak met je hogeschool, aan de cel Pensioenen van Medex vragen te onderzoeken of je nog geschikt bent om je ambt uit te oefenen.

Medex kan de volgende beslissingen nemen:

 • Je bent geschikt om te werken:

  • Je bent geschikt voor een normale en regelmatige dienst.
  • Je bent tijdelijk ongeschikt om te werken, maar wordt niet op pensioen gesteld. Medex zal je na een paar maanden oproepen om je opnieuw te onderzoeken.
  • Je kan via een wederaanpassing een halve dagtaak krijgen voor een bepaalde tijd, met een maximum van 90 dagen.
  • Je bent definitief ongeschikt voor je normale werk, maar wel nog geschikt voor een aangepaste functie in samenspraak met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
 • Je wordt tijdelijk gepensioneerd. Na een nieuw onderzoek rond de 18de maand kan Medex beslissen dat:
  • Je weer aan de slag kan
  • Je definitief met pensioen gaat
   Na 24 maanden tijdelijk pensioen word je automatisch definitief gepensioneerd.
 • Je wordt direct definitief voortijdig gepensioneerd wegens ziekte.

Medex staat ook in voor de erkenning van langdurige en ernstige ziekten. Op basis van die erkenning heb je recht op een wachtgeld, gelijk aan het bedrag van het laatste salaris dat je ontving toen je nog werkte.

Ben je het niet eens met een beslissing van Medex, dan kan je in beroep gaan tegen die beslissing. Verneem hoe je dat doet op de website van Medex.


Meer informatie

Verwante pagina

Website

Regelgeving