Medisch onderzoek op school in nieuw jasje


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 12 februari 2018


Vanaf volgend schooljaar zullen kinderen en jongeren uit het basis- en het secundair onderwijs tijdens hun schoolloopbaan 5 keer naar het medisch onderzoek gaan. Het onderzoek wordt breder dan nu. De medische contacten zullen niet alleen aandacht hebben voor het pure medische aspect, maar ook voor het welbevinden en de leefgewoonten van de leerlingen. Ouders zullen nauwer bij de contacten betrokken worden. De aanpassingen maken deel uit van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Het gratis medisch onderzoek van de centra voor leerlingenbegeleiding spreekt tot de verbeelding. Iedereen houdt er wel een of andere herinnering aan over. De onderzoeken zijn belangrijk in het vroeg opsporen van gezondheidsproblemen en de goede ontwikkeling van elk kind en maken deel uit van een brede basiszorg. Jaarlijks worden er ruim 500.000 onderzoeken uitgevoerd.

Vanaf volgend schooljaar steekt het verplichte medisch contact in een nieuw jasje. Leerlingen zullen er tijdens hun schoolloopbaan 5 keer voor worden uitgenodigd: in de 1ste kleuterklas, het 1ste leerjaar, het 4de leerjaar, het 6de leerjaar en het 3de middelbaar. Vandaag worden leerlingen 7 keer voor een medisch onderzoek uitgenodigd. De momenten en de inhoud van de contacten zijn bepaald door het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg. De keuze is gemaakt op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om de schakelmomenten in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Preventie staat voorop. De onderzoeken bestaan uit onder meer het opvolgen van de groei, oog- en gehoortesten, de gezondheid van mond en tanden en aandacht voor vaccinaties. Maar het onderzoek wordt ruimer. Zo zal er meer aandacht gaan naar het welbevinden om jongeren te stimuleren oog te hebben voor de eigen gezondheid, levensstijl en welzijn. Leerlingen kunnen vragen stellen rond psychisch welzijn, bijvoorbeeld rond geaardheid of zich zwaarmoedig voelen. De contacten worden georganiseerd door een multidisciplinair team. Het gaat niet alleen om de arts, maar ook om paramedisch personeel, maatschappelijk werkers en psychologen bijvoorbeeld.

Voor de onderzoeken voor de 1ste kleuterklas, het 1ste leerjaar en het 6de leerjaar worden ouders aangemoedigd om aanwezig te zijn. Zo krijgt het centrum voor leerlingenbegeleiding een beter zicht op de leefsituatie van een leerling. Nieuw is dat ook leerlingen die huisonderwijs volgen voortaan verplicht naar het medisch onderzoek moeten.

Aan de CLB’s wordt gevraagd om de contacten en vaccinaties plaats te laten vinden in de infrastructuur die het dichtste bij de school ligt. Dat kan de school zijn, maar ook in gebouwen van de CLB’s of de Huizen van het Kind.

Deze aanpak maakt deel uit van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding is niet alleen de ondersteuning bij een leerprobleem, of het helpen bij een studiekeuze. Het is een geheel aan maatregelen waarbij ook de gezondheid en het psychisch welbevinden van de leerling aan bod komt.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Gezonde leerlingen in de klas presteren beter. Het medisch onderzoek in het centrum voor leerlingenbegeleiding is belangrijk in het kader van de preventieve gezondheidszorg. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Vanaf volgend schooljaar hervormen we de medische contacten. Leerlingen zullen tijdens het basis- en het secundair onderwijs 5 keer naar die contacten gaan. De contacten gaan breder dan het pure medische luik. De levensstijl en het welbevinden van de kinderen, de jongeren zullen eveneens bevraagd worden en ouders zullen meer bij de onderzoeken betrokken worden. Nieuw is ook dat leerlingen uit het huisonderwijs verplicht naar het medisch onderzoek moeten.”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “In de uitvoering van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding hebben we ook versterkte aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en leggen we de link naar het belang en het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid voor alle kinderen in Vlaanderen.''

Naar boven