Medische geschiktheid

Informatie voor je personeel

Wat is medische geschiktheid en hoe toont een personeelslid die aan?

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over medische geschiktheid.

Wat moet je doen?

Bij een eerste indiensttreding bezorg je een recent medisch attest (niet ouder dan 1 jaar) aan je werkstation.

Voor een personeelslid dat al eerder in het onderwijs was aangesteld, moet je geen nieuw medisch attest meer aan je werkstation bezorgen.

Als werkgever moet je wel altijd een recent medisch attest vragen aan een personeelslid dat jij aanstelt, ook als hij of zij al eerder bij je in dienst was.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel