Meer dan 17.000 leerlingen gebruiken voorleessoftware


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 6 juli 2018


Sinds dit schooljaar kan elke leerling die kampt met ernstige lees-, spelling en/of schrijfproblemen gebruik maken van gratis voorleessoftware. 17.273 leerlingen schreven zich in en kregen een pakket om hen te helpen bij hun studie. De voorleessoftware en de bijhorende digitale boeken zorgen voor betere studieresultaten en een hogere studiemotivatie. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verlengt dit initiatief volgend schooljaar en investeert opnieuw 878.000 euro om digitale handboeken en voorleessoftware gratis ter beschikking te stellen.

Er zijn in Vlaanderen naar schatting 60.000 leerlingen die kampen met ernstige lees-, spelling en/of schrijfproblemen. Zij hebben nood aan hulpmiddelen zoals voorleessoftware die leerboeken omzet naar luisterboeken. Die helpen hen om zelfredzaam te zijn en het is goed voor hun studiemotivatie. Tijdens het voorlezen wordt er aangeduid wat een leerling leest en de leerling kiest zelf hoe snel het voorlezen gebeurt. Op die manier kan de leerstof op school beter verwerkt worden.

Tot vorig schooljaar werden er telkens dure softwarepakketten aangekocht waar slechts een kleine groep leerlingen gebruik van kon maken. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bracht daar verandering in. Ze investeerde 876.000 euro om digitale handboeken en voorleessoftware vrij ter beschikking te stellen aan elke leerling in Vlaanderen die hier nood aan heeft.

Sinds november 2017 konden leerlingen met een geldig attest zich hiervoor inschrijven. 17.273 leerlingen kregen toegang tot de software om hen te helpen bij hun studie.

  • Leerlingen met een attest dyslexie of ernstige leesproblemen vormden de grootste groep = 6.421 leerlingen of 37%.
  • Leerlingen met een attest dyspraxie of ernstige schrijfproblemen = 281 leerlingen of 2%.
  • Leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag = 947 leerlingen of 5%.
  • Leerlingen met een (inschrijvings)verslag dat toegang verleend tot het buitengewoon onderwijs = 7.774 leerlingen of 45%.

Leerlingen met een ADIBib-attest. Dit attest wordt opgemaakt door het CLB en is bedoeld voor jongeren die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken en voorleessoftware. Dit attest laat leerlingen toe de voorleessoftware en ADIBoeken te gebruiken zodat ze door de auditieve ondersteuning beter omgaan met schriftelijke instructies en teksten = 1.850 leerlingen of 11%.

Voor het schooljaar 2018-2019 investeert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits opnieuw 878.000 euro in het aanbieden van de software. Voortaan zullen ook leerlingen uit de opleidingstrajecten Secundair na Secundair (Se-n-Se) en HBO5 Verpleegkunde die in gericht worden door secundaire scholen recht hebben op het gratis gebruik van voorleessoftware.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voorleessoftware en de bijhorende digitale boeken zijn cruciale hulpmiddelen voor jongeren die moeilijkheden ondervinden met lezen en schrijven. Het verhoogt hun zelfredzaamheid en is positief voor hun studiemotivatie. In het verleden werden er telkens dure softwarepakketten aangekocht waar slechts een kleine groep leerlingen gebruik van kon maken. Vanaf dit schooljaar investeren we in een duurzame oplossing. Sinds november 2017 maken al meer dan 17.000 leerlingen gebruik van de gratis beschikbare voorleessoftware. Een succes die de absolute noodzaak ervan onderschrijft. Ook volgend schooljaar blijven we in dit initiatief investeren.”

Lees meer over het gebruik van voorleessoftware: