Meer informatie over de onderwijsdecretenbundels

Wat is een decretenbundel?

Een decretenbundel geeft een overzicht van de parlementaire documenten die bij de verschillende stappen vanaf het opstellen van een ontwerp of voorstel van onderwijsdecreet tot de definitieve, goedgekeurde tekst horen.

De decretenbundel bestaat uit:

De bundels zijn chronologisch gerangschikt op basis van de goedkeuringsdatum van het decreet:

  • Je hebt toegang tot de voorbereidende wetgevende documenten op het moment dat het Vlaams Parlement het decreet nog niet heeft goedgekeurd.
  • Je kan de tekst van het decreet dat in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement al is goedgekeurd, maar nog niet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad al raadplegen.

Wat is het verschil tussen een decretenbundel en de documenten in Edulex?

De decretenbundel vult de informatie in de Edulex-databank aan:

  • Meteen na publicatie van het parlementaire document op de website van het Vlaams Parlement of van het decreet op de website van het Belgisch Staatsblad vind je de linken terug in de decretenbundel.
  • De decreten in de decretenbundel zijn niet geconsolideerd. Je vindt alle wijzigingen, aanvullingen en correcties terug. De decreten in Edulex bevatten de geconsolideerde tekst. Enkel de op dat moment geldende tekst is zichtbaar.
  • De voorbereidende documenten zoals commissieverslagen, amendementen, memories van toelichting, standpunten van bepaalde adviesorganen zoals de Raad van State zijn opgenomen in de decretenbundels én vind je niet terug in Edulex.

Naar boven