Meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 18 oktober 2018


Uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits blijkt dat er dit schooljaar voor het eerst sinds de invoering van het M-decreet meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs zijn. De toename is vooral zichtbaar in het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs. Over alle onderwijsniveaus valt vooral de stijging op van het aantal leerlingen met autisme (Type 9). Dit aanbod is nieuw sinds deze legislatuur en geeft leerlingen met autisme kwaliteitsvolle begeleiding op maat van hun zorgnoden. 

Sinds de invoering van het M-decreet op 1 september 2015 daalde het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Dit schooljaar is er voor het eerst een stijging. Deze is vooral zichtbaar in het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs. Opvallend is de toename van het aantal leerlingen met autisme van kleuteronderwijs tot en met secundair onderwijs in Type 9. Dit aanbod is nieuw sinds september 2015 en speelt gepast in op een nood om jongeren met autisme te begeleiden op maat van hun zorgnoden. 

In Vlaanderen zijn er 71 scholen in het kleuteronderwijs, 102 scholen in het lager onderwijs en 82 scholen in het secundair onderwijs die een Type 9 aanbod hebben voor leerlingen met autisme.

Toename aantal leerlingen in kleuter-, lager- en secundair onderwijs

Aantal leerlingen in het buitengewoon kleuteronderwijs (teldag 1 oktober)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kleuter 1.823 1.803 1.805 1.803 1.774 1.911
Type 9     160 303 425 545

Aantal leerlingen in het gewoon onderwijs

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kleuter 237.916 237.279  237.195 235.647   233.956 232.189

Het aantal leerlingen in het buitengewoon kleuteronderwijs bleef stabiel tussen 2013 en 2017, maar voor dit schooljaar is er een stijging van ongeveer 140 leerlingen. Opvallend en niet te wijten aan een demografische evolutie aangezien in het gewoon kleuteronderwijs de leerlingenaantallen dalend zijn. De stijging doet zich voornamelijk voor in Type 9, het aanbod voor leerlingen met autisme. In 2015 ging het om 160 kinderen. Dit aantal steeg dit schooljaar tot 545 leerlingen.

Aantal leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lager 27.450 26.757 25.049 23.897 23.509 23.829
Type 9     1.552 2.431 3.306 4.113

Aantal leerlingen in het gewoon onderwijs

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lager 401.695 412.966 424.005 434.042 440.734 443.380

Sinds de invoering van het M-decreet daalde het aantal leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs sterk. Dit ondanks stijgende leerlingenaantallen in het gewoon lager onderwijs. Voor dit schooljaar zet deze trend zich niet verder, maar is er zelfs een toename van 300 leerlingen. Deze stijging is procentueel groter (1,4%) dan de stijging in het gewoon onderwijs (0,6%). Net als in het kleuteronderwijs is de stijging in Type 9 opvallend. In 2015 waren er 1.552 leerlingen in Type 9, dit schooljaar zijn het er 4.113. 

Aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Secundair 20.533 20.653 20.394 20.219 20.260 20.452
Type 9     1.017 2.077 3.154 4.276

Aantal leerlingen in het gewoon onderwijs

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Secundair 435.600 434.561 434.897 436.912 439.544 444.007

Het aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs is behoorlijk stabiel. Er is niet echt een dalende of stijgende trend op te merken. Toch is het ook hier de stijging in Type 9 voor leerlingen met autisme opmerkelijk. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor het eerst zien we sinds de invoering van het M-decreet dat het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs  toeneemt. Voornamelijk in Type 9 voor leerlingen met autisme zien we dat het nieuwe aanbod dat er deze legislatuur kwam, inspeelt op een vraag voor een kwaliteitsvolle begeleiding op maat van hun zorgnoden. In Vlaanderen zijn er 71 scholen in het kleuteronderwijs, 102 scholen in het lager onderwijs en 82 scholen in het secundair onderwijs die een aanbod Type 9 hebben voor leerlingen met autisme. Deze geografische spreiding zorgt dat leerlingen met autisme dichtbij huis op het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke ondersteuning kunnen rekenen.”