Met welke diploma’s kan je aan de slag als academisch personeel (AP) aan een universiteit?

Minimaal vereiste bekwaamheidsbewijzen

In de Codex Hoger Onderwijs vind je de minimaal vereiste bekwaamheidsbewijzen (diplomavereisten) om aangesteld en benoemd te kunnen worden in de verschillende graden van het academisch personeel aan een universiteit.

Diploma’s

Graad

Minimaal bekwaamheidsbewijs

Assistent en praktijkassistent

Diploma van master

Doctor-assistent

Diploma van doctor op proefschrift

Docent, hoofddocent, hoogleraar en (buiten)gewoon hoogleraar

Diploma van doctor op proefschrift

 

Afwijking voor zelfstandig academisch personeel (ZAP)

Heb je een buitengewone wetenschappelijke verdienste? Of bezit je een specifieke deskundigheid? Dan kan de universiteit je in uitzonderlijke gevallen tot deeltijds lid van het ZAP aanstellen of je benoemen zonder dat je het vereiste diploma hebt. De universiteit doet dat na advies van het orgaan waartoe de opdracht behoort, en motiveert dat grondig.

Afwijking voor assistenten en praktijkassistenten (AAP)

Bezit je een ander buitenlands einddiploma van een instelling van academisch onderwijs dan het vereiste diploma? Dan kan de universiteit je in uitzonderlijke gevallen tot assistent en praktijkassistent aanstellen zonder dat je het vereiste diploma hebt. De universiteit doet dat na advies van het orgaan waartoe de opdracht behoort, en motiveert dat grondig.

Naar boven

Wat bepaalt de universiteit zelf?

De minimaal vereiste bekwaamheidsbewijzen zijn vastgelegd in de Codex Hoger Onderwijs. Daarnaast kan de universiteit bij de aanwerving van academisch personeel een aantal zaken zelf bepalen:

  • Een universiteit kan bijkomende vereisten opleggen inzake specialiteit van diploma’s en nuttige beroepservaring. De universiteit neemt die bijkomende vereisten op in het vacaturebericht.
  • Voor de benoeming tot hoofddocent, hoogleraar en (buiten)gewoon hoogleraar legt het universiteitsbestuur voorafgaandelijk de criteria vast en maakt ze binnen de universiteit bekend. De criteria kunnen slaan op een minimale anciënniteit en de deskundigheid inzake onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

Naar boven

 

Wat met buitenlandse diploma’s?

Ook met een buitenlands diploma of certificaat kan je aan de slag aan een universiteit in Vlaanderen. Voorwaarde is dat je buitenlandse diploma of certificaat met toepassing van de richtlijnen van de Europese Unie of een bilateraal akkoord als gelijkwaardig erkend is met het gevraagde Vlaamse diploma.

Voor de gelijkwaardigheid van je buitenlandse diploma kan je terecht bij NARIC-Vlaanderen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving