Je statuut: contractueel of statutair

Een statutaire aanstelling of een contractuele functie? Er zijn aanzienlijke verschillen tussen beide statuten: het wettelijk kader dat op jou van toepassing is, hoe je wordt betaald en of je kan benoemd worden.

Contractueel

Heb je een contractuele functie? Dat houdt het volgende in:

Je kan bij je hogeschool terecht voor meer informatie over alles wat met je contract te maken heeft. De website Onderwijs.vlaanderen.be geeft enkel informatie over statutaire aanstellingen en benoemingen.

Statutair

Heb je een statutaire aanstelling? Dat betekent het volgende:

  • Voor jou gelden de statutaire bepalingen van de Codex Hoger Onderwijs.
  • Je wordt betaald via de werkingsuitkeringen die de Vlaamse Gemeenschap toekent aan de hogescholen.
  • Je kan eventueel benoemd worden in je aanstelling onder de vastgelegde voorwaarden. Bij een benoeming wordt je betrekking in vast verband toegewezen.

Bij je aanstelling krijg je tijdelijk voor bepaalde of onbepaalde duur een betrekking toegewezen door de hogeschool. De hogeschool kan je in een vacante of niet-vacante betrekking aanstellen:

  • Bij een niet-vacante betrekking ben je de vervanger van de titularis van die betrekking. De hogeschool legt de voorwaarden vast waaronder een titularis van een betrekking tijdelijk vervangen kan worden. Je kan er als vervanger niet in benoemd worden.
  • Bij een vacante betrekking ben je titularis van die betrekking en kan je er eventueel in benoemd worden onder de vastgelegde voorwaarden.

Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving