Mobiliteit - personeel hogescholen

Mobiliteit vanuit het hoger onderwijs (samenwerkingsovereenkomsten)

Wil je tijdens je loopbaan gedurende een periode een opdracht uitoefenen binnen een andere onderwijsinstelling of derde, dan kan je hogeschool met hen een samenwerkingsovereenkomst afsluiten.

Mobiliteit naar het hoger onderwijs

Werk je in een ander onderwijsniveau en wil je tijdelijk een opdracht uitoefenen in een hogeschool, dan kan dat op verschillende manieren.