Mobiliteit van je hogeschoolpersoneel

Wat moet een hogeschool doen om een personeelslid uit het niet-hoger onderwijs tijdelijk tewerk te stellen?

Tijdelijke tewerkstelling van je personeelslid in een andere organisatie: wat moet je doen als directie of administratie van een hogeschool?