Mobiliteit vanuit het hoger onderwijs (samenwerkingsovereenkomsten)

Wat is het?

Wil je tijdens je loopbaan gedurende een periode een opdracht uitoefenen bij een andere onderwijsinstelling of bij derden, dan kan je hogeschool met hen een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Tijdens je opdracht blijf je administratief en juridisch behoren tot je hogeschool.

Je hogeschool kan bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst afsluiten omdat je tijdelijk een opdracht wil uitoefenen:

  • Op een kabinet
  • Bij de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR)
  • Op het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
  • In een openbare dienst
  • In een School of Arts

Maak je liever geen gebruik van het systeem van samenwerkingsovereenkomst of is dat geen optie? Dan kan je ook opteren voor een afwezigheid voor verminderde prestaties.

Recht of gunst?

Dit verlof is een gunst. De samenwerkingsovereenkomst kan afgesloten worden op eigen verzoek of op vraag van je hogeschool, maar altijd met jouw instemming.

Naar boven

Voorwaarden

Dit verlof is mogelijk voor benoemde en tijdelijke personeelsleden.

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt ten minste de aard en de vorm van de samenwerking, de termijn van de overeenkomst en de financiële en andere engagementen van de betrokken partijen.

Naar boven

Begin, duur en einde

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt de duur, het begin en het einde van je opdracht.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Je ontvangt je salaris.

Anciënniteit

Dit verlof telt mee voor je geldelijke anciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit aan bij je hogeschool.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving en formulieren