Naar de kleuterschool

Naar de kleuterklas vanaf 2,5 jaar

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de 7 instapdata voor het eerst naar de kleuterschool. Schrijf tijdig en vooraf in.

Naar het buitengewoon kleuteronderwijs

Heb je een kleuter die specifieke zorg nodig heeft door een beperking, dan kan die vanaf 2,5 jaar terecht in het buitengewoon kleuteronderwijs.

Leerplichtige leeftijd verlaagd tot 5 jaar

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was dat 6 jaar. 5-jarigen zijn 290 halve dagen leerplichtig in het kleuteronderwijs.

Voldoende aanwezig in de kleuterklas

Om voor het 1ste leerjaar van een Nederlandstalige school in te schrijven, moet je kind in het voorafgaande schooljaar voldoende aanwezig zijn in de kleuterklas.

Verplichte taalscreening bij je kind in het gewoon basisonderwijs

Wanneer je kind 5 jaar is, gaat de school na of het voldoende Nederlands kent om de lessen te volgen. Is het Nederlands niet goed genoeg, dan volgt je kind verplicht een taalintegratietraject.