Naar de lagere school

De meeste kinderen starten de lagere school op 6 jaar. Maar je kind kan ook een jaar vroeger of later starten.

Kinderen die specifieke zorg nodig hebben, kunnen op 6 jaar starten in het buitengewoon lager onderwijs. Je hebt er een verslag van het CLB voor nodig.

Elk kind dat voor het eerst instapt in een Nederlandstalige lagere school, krijgt daar een taalscreening Nederlands. Als je kind het nodig heeft, krijgt het een taaltraject of een taalbad.