Naar het buitengewoon kleuteronderwijs

Heb je een kleuter die specifieke zorg nodig heeft door een beperking, dan kan hij met een verslag van het centrum voor leerlingenbegeleiding terecht in het buitengewoon onderwijs.

In een school voor buitengewoon onderwijs is gespecialiseerde hulp aanwezig. Therapeuten, opvoeders, artsen, orthopedagogen versterken er het schoolteam.

In het buitengewoon kleuteronderwijs kan een kind vanaf 2,5 jaar naar school. Er zijn geen instapdagen zoals in het gewoon kleuteronderwijs.

Om je kind in te schrijven heb je een verslag voor toegang tot  het buitengewoon onderwijs nodig. Daar staat in welk type onderwijs het beste bij je kleuter past. Het CLB bezorgt het verslag aan de ouders na een onderzoek. Je kan alleen inschrijven in het type dat het verslag vermeldt.

Het buitengewoon kleuteronderwijs is ingedeeld in 7 types, volgens de speciale zorg die de kinderen nodig hebben:

  • Type 2: matige of ernstige verstandelijke handicap
  • Type 3: emotionele of gedragsstoornis
  • Type 4: lichamelijke handicap
  • Type 5: kinderen in een ziekenhuis of in een preventorium
  • Type 6: visuele handicap
  • Type 7: auditieve handicap, spraak- of taalstoornis
  • Type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking

Je hebt recht op een tussenkomst in de vervoerkosten of op gratis collectief vervoer voor je kind, als het vanaf een vaste opstapplaats (of vanaf de verblijfplaats) naar de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs gaat  uit het onderwijsnet waar jij als ouder voor kiest.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België