Naar het buitengewoon secundair onderwijs

Voor jongeren met specifieke zorgen

Jongeren die specifieke zorg nodig hebben door een beperking, kunnen ook terecht in het buitengewoon secundair onderwijs (buso). Het buso biedt:

  • 8 types volgens de beperking van de jongere
  • 4 opleidingsvormen: die streven elk een bepaalde doelstelling na voor de leerlingen.

Voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs heb je een verslag van het CLB nodig. Daar staat in welk type onderwijs en welke opleidingsvorm het meest geschikt is.

Wil je meer weten over de types en opleidingsvormen? Lees over de structuur van het buitengewoon secundair onderwijs.

Naar boven

Van 13 tot 21 jaar

Een leerling kan vanaf 13 jaar naar het buitengewoon secundair onderwijs (meer precies: op 1 september van het kalenderjaar waarin hij 13 wordt). Uitzonderlijk kan dat ook vanaf 12 jaar. Een jongere met een getuigschrift basisonderwijs en een extra motivatie van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), kan zelfs eerder instappen.

De maximumleeftijd is 21 jaar, maar de klassenraad kan een verlenging toestaan.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan
1210 Brussel
België