Naar het secundair onderwijs

Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs gaan de meeste leerlingen naar het voltijds gewoon secundair onderwijs. Wie een getuigschrift basisonderwijs heeft, kan naar het 1ste leerjaar.

Jongeren die specifieke zorg nodig hebben, kunnen vanaf 13 jaar (of soms eerder) naar het buitengewoon secundair onderwijs. Je hebt er een verslag van het CLB voor nodig.

Een leerling die voor het eerst instroomt in het gewoon voltijds secundair onderwijs, krijgt een taalscreening Nederlands. Die screening is verplicht, zowel voor de school als voor je kind. De school kan ook taalondersteuning voor je kind organiseren.

Jongeren die liever al doende leren, kunnen vanaf 16 jaar of vanaf 15 jaar overstappen van het voltijds secundair onderwijs naar een stelsel van deeltijds leren en deeltijds werken.