NAFT: naadloze flexibele trajecten

Voor wie?

Een naadloos flexibel traject (NAFT) is er voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten.

De problematiek van die jongeren gaat vaak samen met spijbelgedrag, een problematische thuissituatie, delinquent gedrag of psychiatrische problemen bij de jongere of binnen zijn leefomgeving.

Hoe verloopt een traject?

Een NAFT kan preventief of curatief ingezet worden.

Eén of meer leerlingen samen en één of meer onderwijsinstellingen kunnen een NAFT doorlopen, in een school of op een andere locatie.

Een traject is qua duur, methodiek en invulling afgestemd op de behoeften en de leeftijd van de individuele leerling of de leerlingengroep en op de behoeften van de school.

Binnen een NAFT werken de begeleiders op maat van de jongeren. Zo trachten zij kort op de bal te spelen wanneer er zich problemen voordoen.

Tijdens een NAFT krijgen zowel de jongere als de school een rustperiode.

  • De begeleiders zorgen ervoor dat de jongere zijn evenwicht terugvindt en ze werken aan de motivatie om naar school te gaan.
  • De school krijgt ruimte om weer op adem te komen en opnieuw met goede moed met de leerling aan de slag te gaan.

De follow-up van de jongere na het traject vereist voldoende aandacht. De NAFT-begeleider bespreekt dat uitgebreid met de jongere, zijn ouders, de school en het CLB tijdens een afsluitend rondetafelgesprek.

Enkele vragen die op dat rondetafelgesprek ter sprake komen:

  • Waar kan de jongere terecht als het weer even minder goed gaat?
  • Waar kan de school of het CLB terecht met eventuele vragen over de begeleiding van de jongere?
  • Voelen de ouders zich in staat om de jongere weer op te vangen of hebben ze daar ondersteuning bij nodig?

Aanmelding door CLB

Een school heeft toegang tot een NAFT-traject op voorstel van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat samenwerkt met de school.

Een leerling kan een NAFT-traject volgen op voorstel van het bevoegde CLB voor de school, en indien de school, de betrokken personen en de leerling akkoord gaan.

NAFT-trajecten

Naar boven

Referentiekader NAFT

Het referentiekader voor NAFT-kwaliteit geeft de verwachtingen aan van een kwaliteitsvolle NAFT-begeleiding. De verwachtingen weerspiegelen de beleidskracht van de NAFT-aanbieders en waarderen de professionele NAFT-medewerkers. Het referentiekader is een aanvulling op de geldende regelgeving. Het biedt houvast en respecteert de autonomie van elke NAFT-aanbieder.

pdf bestandReferentiekader NAFT (pdf, 13 p.) (446 kB)

Draaiboek NAFT

Alle NAFT-aanbieders, alle CLB’s en alle pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) willen met dit draaiboek hun samenwerking verduidelijken in kader van schoolextern aanbod, specifiek in kader van de NAFT trajecten.  Het draaiboek beoogt de onderlinge verhoudingen tussen school, CLB, PBD en NAFT-aanbieders duidelijk te maken, evenals de rollen en de verwachtingen te specificeren. Dit initiatief werd genomen los van de Vlaamse overheid.

pdf bestandDraaiboek NAFT (pdf, 11 p.) (482 kB)

Omzendbrief NAFT

De beleidsdomeinen die betrokken zijn bij NAFT ontwikkelden de omzendbrief NAFT (Naadloze flexibele trajecten onderwijs-welzijn) CLB/2020/01

Extra informatie

Publicaties

Naar boven