Nascholing voor leraars Duits: Leipzig-Seminar

  • 26 april 2019

Ben je leraar Duits? Verbeter je taalkennis, je kennis van de Duitse cultuur en je didactische competenties tijdens het Leipzig-Seminar, van 6 tot 12 oktober 2019.

Het seminarie wordt georganiseerd door het Goethe Institut.

Voor wie?

Je geeft Duits in het secundair, volwassenen- of hoger onderwijs. Je hebt de afgelopen 3 jaar geen beurs ontvangen van het Goethe Institut.

14 Vlaamse leraars kunnen dit jaar deelnemen. Er zijn maximaal 2 plaatsen voor leraars uit het hoger of volwassenenonderwijs.

Praktisch

Inschrijven

Stuur het ingevulde inschrijvingsformulier (doc, 2 p.) ten laatste op 3 juni 2019 naar katrien.vercruyssen@ond.vlaanderen.be.

Per post kan ook:

Katrien Vercruyssen
Departement Onderwijs en Vorming
Afdeling Beleid Onderwijspersoneel
Hendrik Consciencegebouw – 3C21
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Ben je geselecteerd, dan krijg je bericht vanaf 5 juni.

Kosten

Je vervoer naar Leipzig en terug regel je zelf. Het Departement Onderwijs en Vorming betaalt na het seminarie maximaal 135 euro van je vervoersonkosten terug.

Je deelname aan het seminarie en je verblijf worden betaald door De Duitse Pedagogische Uitwisselingsdienst (PAD).

Extra informatie

Document