Nationaliteit

Informatie voor je personeel

  • Wanneer voldoet een personeelslid aan de nationaliteitsvoorwaarde?
  • Welke documenten moet hij of zij voorleggen?

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over nationaliteit.

Wat moet je doen?

De nationaliteit toon je niet aan met een apart document. De nationaliteit van je personeelslid blijkt uit de vermelding op het uittreksel uit het strafregister.

Vrijstelling van nationaliteitsvoorwaarde aanvragen

Voor een personeelslid dat niet uit een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie komt, moet je een vrijstelling van nationaliteitsvoorwaarde aanvragen bij je werkstation met een standaardformulier.

Dat personeelslid moet ook een arbeidskaart hebben, maar dat moet je niet aan het werkstation bezorgen.

De nationaliteitsafwijking is persoonsgebonden en je moet die niet elk schooljaar opnieuw aanvragen. Je  moet je werkstation wel verwittigen als het personeelslid van nationaliteit verandert.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel