Niet op reis buiten de schoolvakanties

Als je je kind inschrijft in het lager of secundair onderwijs, moet het aanwezig zijn vanaf de eerste tot en met de laatste dag van het schooljaar. 5-jarige kinderen moeten 290 halve lesdagen aanwezig zijn in de kleuterklas.
Er zijn wel een aantal gevallen van gewettigde afwezigheid.

Je kind mag niet mee op reis buiten de schoolvakanties. Om die reden van school afwezig blijven heet luxeverzuim en strookt niet met de leerplicht.

De eerste en de laatste schooldagen zijn niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders belangrijk.

  • Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn er een aantal belangrijke momenten, zoals kennismaking met de nieuwe klas en met de nieuwe leerkracht(en). Er worden samen afspraken en leefregels opgesteld. Leerkrachten geven mee wat je kind dit schooljaar allemaal zal leren.
  • Voor een schoolvakantie geeft de leerkracht aan waar groeikansen liggen en waar misschien remediëring nodig is tijdens of na de schoolvakantie. In de meeste scholen is er een oudercontact om je te informeren over de leervorderingen van je kind.

  • Na een schoolvakantie vatten leerkrachten vaak samen wat je kind in de voorgaande periode leerde. Het is een goeie heropfrissing vooraleer weer van start te gaan.

  • Het einde van het schooljaar wordt afgesloten in groep. Voor de sociale ontwikkeling van je kind is het belangrijk dat het samen met zijn klasgenoten het jaar kan afsluiten. Dan wordt ook het rapport afgehaald. Jij wordt verwacht op het oudercontact om op de hoogte te blijven van de schoolloopbaan van je kind.
     

Extra informatie

Verwante pagina’s

Contact