Nieuw examencentrum en meer diploma’s via Examencommissie


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 19 september 2018


De Examencommissie trekt naar een gloednieuw examencentrum in het Consciencegebouw in Brussel. Daar is plaats voor 180 kandidaten. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits opent vanmiddag het nieuwe centrum en reikt een 20-tal diploma’s uit. Jongeren vinden zo sneller de weg naar de Examencommissie, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. De Examencommissie organiseerde in 2017 ruim 59.000 examens, waarvan er ruim 40.000 effectief werden afgelegd. Driekwart van die examens waren digitaal. Er werden 1.700 studiebewijzen uitgereikt, 200 meer dan het jaar voordien. Het is positief dat jongeren het belang van een diploma zien voor hun kansen op de arbeidsmarkt.

Een diploma blijft de sleutel tot een job. Het merendeel van de diploma’s secundair onderwijs wordt nog steeds op school behaald en dat is goed, want op school leer je ook belangrijke sociale vaardigheden. Meer kandidaten haalden in 2017 een diploma via de Examencommissie. Die commissie biedt een flexibele leerweg met een traject op maat aan, via zelfstudie op eigen tempo.

Naar boven

Nieuw examencentrum

Om de bekendheid van de Examencommissie nog te versterken vinden alle examens voortaan plaats in het nieuwe examencentrum in het Consciencegebouw in Brussel, vlakbij het Noordstation. Deze centrale locatie heeft naast de ligging nog een aantal andere troeven zoals een moderne infrastructuur, waardoor nog meer digitaal gewerkt kan worden. Het nieuwe examencentrum biedt plaats aan 180 kandidaten. De praktijkexamens worden in samenwerking met scholen georganiseerd.

Naar boven

Kandidaten vinden sneller de weg naar de Examencommissie

In 2017 waren er 5.844 kandidaten, waarvan 3.122 mannen en 2.722 vrouwen. De grote meerderheid van de kandidaten is 18-19 jaar. De jongste kandidaat is 10 jaar en de oudste 63. Iets meer dan 40% komt uit de provincie Antwerpen, gevolgd door bijna 18% uit Oost-Vlaanderen, 16,6% uit Vlaams-Brabant, iets meer dan 10% uit Limburg en bijna 9% uit West-Vlaanderen. Bijna driekwart van de kandidaten stapt minder dan een jaar na het verlaten van de school naar de Examencommissie. Dat is opmerkelijk meer dan 5 jaar geleden, toen ging slechts de helft van de kandidaten binnen het jaar naar de Examencommissie. Kandidaten kiezen ook vaker voor de combinatie van schoollopen en de Examencommissie, 34% kiest daarvoor, dat is meer dan de helft meer dan 5 jaar geleden.

In 2017 werden ruim 59.000 examens georganiseerd, waarvan er ruim 40.000 effectief werden afgelegd.  Driekwart van die examens was digitaal, dat zijn er ongeveer 10.000 meer dan het jaar voordien. Er werden ook 4.368 praktijkexamens georganiseerd. In totaal werden er 1.700 studiebewijzen uitgereikt, dat zijn er 200 meer dan het jaar voordien. De gemiddelde tijd om een studiebewijs te halen is ongeveer 16 maanden.

De populairste studierichtingen om een diploma via de Examencommissie te halen zijn voor het aso humane wetenschappen, voor tso sociaal technische wetenschappen en voor het bso kantoor-kantooradministratie en gegevensbeheer. Het gemiddelde slaagpercentage in alle graden en onderwijsvormen is 64%. In de derde graad aso en tso ligt dat gemiddelde opvallend lager met respectievelijk 52% en 55%.

Naar boven

Doorlichting door onderwijsinspectie

Voor het eerst heeft de onderwijsinspectie in 2017 een evaluatie gedaan van de Examencommissie secundair onderwijs. Het verslag is uitermate positief. De examens zijn transparant en er gebeurt een maximale digitalisering. De evaluatie bevestigt ook dat de getuigschriften en diploma’s van de Examencommissie gelijkwaardig zijn aan studiebewijzen uit het secundair onderwijs.

Naar boven

Sterkere profilering bso

Op 1 maart 2017 werd het aanbod aan studierichtingen voor de 3de graad bso gewijzigd. Er kwam een nieuw examenprogramma waarbij de arbeidsmarktcompetenties van de kandidaten op een moderne manier getoetst worden. Daarnaast kregen een aantal specifieke vakken een vernieuwde inhoud. Het doel is om kandidaten een duidelijk beeld te geven van het toekomstperspectief met een diploma BSO, namelijk een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt. Kandidaten moeten meer dan vroeger bewijzen dat ze competenties hebben verworven waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt.

Die grondige hervorming in de derde graad BSO heeft zijn doel niet gemist. In het verleden kozen kandidaten sneller voor bso, terwijl ze daarna nog plannen hadden om verder te studeren. Met een goede oriëntering kunnen studenten veel vlotter een diploma halen op maat van hun talenten.  Er is dan ook een verschuiving merkbaar: 10% minder kandidaten in bso, 5% meer in tso en 5% meer in aso. Het is belangrijk dat jongeren een bewuste keuze maken. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het merendeel van de diploma’s secundair onderwijs worden op school behaald en dat is goed, want op school leer je ook belangrijke sociale vaardigheden. De Examencommissie is een goed alternatief voor jongeren die dreigen zonder diploma op de arbeidsmarkt te komen. Het is positief dat jongeren het belang van een diploma zien voor hun kansen op de arbeidsmarkt.  Kandidaten vinden sneller de weg naar de Examencommissie en er is een betere oriëntering. De onderwijsinspectie bevestigt ook dat de getuigschriften en diploma’s van de Examencommissie gelijkwaardig zijn aan studiebewijzen uit het secundair onderwijs. Daarom is ook het nieuwe examencentrum voor de Examencommissie een goede zaak. Een moderne omgeving waar alles voor handen is om ook bijvoorbeeld digitale examens te kunnen afleggen. De centrale ligging is ook voor kandidaten een troef.”

Naar boven

Extra informatie

Website