Nieuwe formule toelatingsexamen arts en tandarts


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 6 oktober 2017


Het toelatingsexamen arts en tandarts wordt volgend academiejaar een vergelijkend examen. Er komt een apart examen voor arts en een apart examen voor tandarts. Het aantal kandidaten dat aan de opleidingen wordt toegelaten, zal op voorhand worden vastgelegd.  Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Examens op 3 en 4 juli 2018

Na twee decennia komt er in Vlaanderen een vernieuwd toelatingsexamen voor artsen en tandartsen. De huidige formule was moeilijk houdbaar. Door de sterke groei van het aantal kandidaten nam de moeilijkheidsgraad van het examen in de loop van de jaren sterk toe. Dit jaar ging het om 6323 deelnemers waarvan er 1365 slaagden.

Vanaf volgend academiejaar verandert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de formule na adviezen van de begeleidingscommissie en de VLOR. Er komt een vergelijkend examen. De deelnemers worden gerangschikt op basis van hun score en de hoogst gerangschikten kunnen met de opleiding starten. Het aantal toegelaten studenten wordt vastgelegd bij decreet: 1.102 voor de opleiding arts en 135 voor de opleiding tandarts.

Er komt een apart toelatingsexamen voor artsen en tandartsen. Beide examens vinden plaats in Brussel. Op dinsdag 3 juli 2018 voor artsen, op woensdag 4 juli 2018 voor tandartsen. Zo kunnen kandidaten met interesse in de twee opleidingen beide examens afleggen. De vergelijkende formule laat niet toe dat er een tweede examenmoment blijft in augustus, omdat de kandidaten per opleiding op één lijst moeten kunnen worden gerangschikt.  

De timing begin juli laat toe dat alle kandidaten uiterlijk op 1 augustus weten of ze tot de opleiding toegelaten worden. Ook de bezwaarprocedure wordt herzien zodat iedereen voor de start van het academiejaar duidelijkheid heeft.

Inhoudelijke vernieuwing

De inhoud van de examens ligt in lijn met vorig jaar, maar de moeilijkheidsgraad zal lager liggen. Het definitieve leerstofoverzicht zal, zoals ieder jaar, ten laatste in januari 2018 beschikbaar zijn op de website van het toelatingsexamen. Naast kennis en inzicht in de wetenschappen blijven de examens ook peilen naar meer generieke competenties, zoals communicatieve vaardigheden.

Er komt geen bijkomende  technische proef voor tandartsen. Uit onderzoek van een groep wetenschappelijke experts blijkt dat de voorspellende en inhoudelijke validiteit van zo'n proef te laag ligt. Ook blijkt handvaardigheid nauwelijks een probleem bij studenten en kan men dit waar nodig nog trainen tijdens de opleiding.

Ondersteuning

Universiteiten en studenten organiseren initiatieven om kandidaat-studenten te ondersteunen bij de voorbereiding op het examen. Deze vullen de vele inspanningen aan die leerkrachten uit het secundair onderwijs doen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vindt het belangrijk dat alle jongeren met interesse voor het examen de weg vinden naar een goede voorbereiding. Op de website van het toelatingsexamen is vanaf nu een overzicht beschikbaar van de voorbereidende initiatieven die universiteiten aanbieden.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vandaag bieden we duidelijkheid over de nieuwe examenformule voor kandidaten artsen en tandartsen volgend academiejaar. Begin juli komen er twee aparte examens en ruim voor de start van het academiejaar is het voor iedereen duidelijk of hij of zij aan de opleiding arts of tandarts kan beginnen. Het examen wordt inhoudelijk aangepast en deelnemers zullen zich tijdig kunnen voorbereiden. Vlaanderen levert daarmee een bijdrage aan het op peil houden van de gezondheidszorg en het wegwerken van tekorten.”

Vanaf januari is er meer info beschikbaar op de website van het toelatingsexamen : www.toelatingsexamenartstandarts.be

Andere opleidingen

Ook voor andere opleidingen kunnen toelatingsproeven vanaf nu verplicht worden. In tegenstelling tot arts en tandarts zijn deze niet-bindend: het gaat hier niet om selectie, maar om het versterken van de studiekeuze. Dat principe passen we nu al toe voor de lerarenopleiding, maar willen we uitbreiden naar andere opleidingen bvb burgerlijk ingenieur of diergeneeskunde. Studenten die zeer laag scoren kunnen door de instellingen remediering worden opgelegd.

Naar boven