Nieuwe opleidingen en Bach, Beethoven of Mozart: academies kiezen voortaan zelf!


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 5 januari 2018


De academies krijgen vanaf volgend schooljaar de kans hun aanbod te vernieuwen. Mondharmonica, werelddans of cabaret en comedy kunnen tot dat nieuwe aanbod horen. Tegelijk kunnen de academies vrij bepalen welk repertoire hun leerlingen moeten kennen. In tegenstelling tot nu zal de Vlaamse overheid dit niet meer opleggen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Voor het eerst in bijna 30 jaar zijn er nu ook einddoelen voor het deeltijds kunstonderwijs. “Met de goedkeuring van de einddoelen voor deeltijds kunstonderwijs zorgen we voor de definitieve verankering van het DKO binnen het onderwijs” zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Nieuwe opleidingen

De academies kunnen vanaf volgend schooljaar in bepaalde graden een aantal nieuwe opleidingen organiseren. De opleidingen passen in het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dat in september 2018 van kracht wordt. Tot nu had het deeltijds kunstonderwijs nog geen eigen decreet. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits brengt daar verandering in. In de vier domeinen beeldende en audiovisuele kunst, dans, woordkunst-drama en muziek kunnen nieuwe opleidingen aan de cursisten worden aangeboden. Opleidingen die aansluiten bij een plaatselijke traditie of nieuwe ontwikkelingen. Enkele voorbeelden zijn urban en werelddans, cabaret en comedy, mondharmonica of DJ. En het wordt ook mogelijk om een ‘cross-over’ atelier in te richten, waarbij bijvoorbeeld schilderkunst en beeldhouwen in één kunstwerk gecombineerd worden.

Naar boven

Einddoelen

In juli 1990 stelde de onderwijsinspectie de minimumleerplannen op voor het deeltijds kunstonderwijs. 28 jaar later zijn er nu einddoelen voor het DKO goedgekeurd. Vanaf 1 september 2018 kunnen de academies met deze einddoelen aan de slag.

Met de sobere en heldere einddoelen krijgen de academies voldoende ruimte om zelf creatief aan de slag te gaan. Leerkrachten kunnen gemakkelijker inspelen op de noden van de leerlingen, zowel op het vlak van lesgeven als op het vlak van evaluatie. De Vlaamse overheid bepaalt niet langer welk repertoire de leerlingen moeten kennen en kunnen en ook de evaluatie laten we over aan de expertise van de academies. Tegelijkertijd reduceert de overheid een honderden pagina’s tellende bijbel naar een document van amper 25 bladzijden.

Enkele concrete voorbeelden van de huidige minimumleerplannen:

  • Muziek: er moet een Fuga van Bach gespeeld worden bij het afstuderen in Hogere Graad 3 piano
  • Dans: in het eerste jaar moeten leerlingen de ‘demi-plié’ aangeleerd krijgen, in de tweede helft van dat jaar moet dit samen met de ‘port de bras’ uitgevoerd worden.
  • Woord: er moet een gedicht van Guido Gezelle gebracht worden bij het afstuderen in Hogere Graad 3 voordracht
  • Beeldende kunst: in steenbeeldhouwen: het bewerken van de gebruikte natuursteen vergt geduld en uithoudingsvermogen van de leerling.

De academies zijn vrij om bijvoorbeeld de stukken van Bach en Guido Gezelle, die nog steeds een grote meerwaarde hebben, aan te leren, maar die worden dus niet langer verplicht. De nieuwe einddoelen zijn sober geformuleerd. Enkele voorbeelden:

  • Muziek: leerlingen musiceren constructief en doelgericht samen
  • Dans: leerlingen observeren de dansproducten van anderen en leren er uit
  • Woord: leerlingen gaan op elementaire wijze creatief om met bestaand materiaal (theatraal en dramatisch)
  • Beeldende kunst: leerlingen gebruiken hun intuïtie, verbeelding, ervaringen, emoties en gedachten in artistieke uitingen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De goedkeuring van de einddoelen deeltijds kunstonderwijs betekent de definitieve verankering van het DKO in ons onderwijs. Het is niet meer van deze tijd dat jongeren bij het afstuderen in de woordopleiding verplicht een werk van Guido Gezelle of Bach moeten brengen, academies en leraren moet daar zelf vrij in kunnen kiezen. Met sobere en heldere einddoelen geven we de academies vrijheid om zelf creatief hun aanbod in te richten. Daarnaast geven we de academies ook de kans om hun aanbod te vernieuwen. Nieuwe mogelijkheden zijn onder meer mondharmonica, urban dans of cabaret en comedy.”

Naar boven