Nieuwe unieke opleiding in Vlaanderen: master-na-master in Global Health


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 10 oktober 2018


Vanaf volgend academiejaar 2019-2020 is Vlaanderen een nieuwe opleiding rijker. De 2-jarige master-na-master in Global Health werd door de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits goedgekeurd. Het gaat om een voortgezette Engelstalige opleiding die gezondheid en gezondheidszorg vanuit een brede maatschappelijke focus bestudeert. Studenten worden opgeleid om wereldproblematieken op vlak van gezondheid zoals de gevolgen van klimaatopwarming, vergrijzing, HIV of kindersterfte interdisciplinair en duurzaam te benaderen. De opleiding is uniek in Vlaanderen en wordt aangeboden door de 5 universiteiten samen.

Globalisering maakt de wereld kleiner. Grenzen vervagen en lokale uitdagingen, krijgen in alle dimensies van onze samenleving sneller dan ooit een internationale weerklank. Een nieuwe 2-jarige opleiding aangeboden door 5 universiteiten wil daarom studenten klaarstomen om gezondheid en gezondheidszorg vanuit een brede maatschappelijke focus te bestuderen. Studenten worden opgeleid om wereldproblematieken op vlak van gezondheid zoals de gevolgen van klimaatopwarming, vergrijzing, HIV of kindersterfte interdisciplinair en duurzaam te benaderen.

De ‘Master of Science in Global Health’ (master-na-master) is ontwikkeld door 5 Vlaamse universiteiten (Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit Leuven, Vrij Universiteit Brussel en transnationale Universiteit Limburg) met de Universiteit Gent als coördinerende instelling. Met deze nieuwe opleiding willen de universiteiten een multidisciplinair team creëren dat het hoofd kan bieden aan de nieuwe globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De opleiding start volgend academiejaar en bestaat uit 120 studiepunten. Het eerste jaar wordt er gemikt op een 15-tal studenten. Eénmaal de opleiding op kruissnelheid is, worden dit er 20. De voertaal is Engels en de studierichting staat ook open voor buitenlandse studenten. De opleiding is er voor studenten met een grote interesse in Global Health en kan gestart worden vanuit verschillenden vooropleidingen zoals master in de rechten, master in politieke wetenschappen of master in geneeskunde.

Er wordt o.a. verwacht dat studenten door hun vooropleiding inzichten uit verschillende disciplines (bv. sociale wetenschappen, ecologische wetenschappen of rechtswetenschappen) toepassen op onderling verbonden Global Health uitdagingen en zo een lange termijnvisie ontwikkelen om welzijn, sociale gelijkheid en rechtvaardigheid op wereldschaal te bevorderen.

Afgestudeerden kunnen zowel nationaal als internationaal terecht bij potentiële werkgevers uit de publieke sector (ministeries en Europese instellingen), bij internationale organisaties zoals de VN of bij niet-gouvernementele organisaties zoals Rode Kruis of Artsen zonder Grenzen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Onze samenleving verandert razendsnel. Grenzen vervagen en lokale uitdagingen, krijgen in alle dimensies van onze samenleving sneller dan ooit een internationale weerklank. Met deze nieuwe unieke opleiding master-na-master Global Health in Vlaanderen bundelen onze 5 universiteiten de krachten. Ze leiden studenten op die hier een duurzaam antwoord op kunnen bieden, mee een langetermijnvisie ontwikkelen en zo het gezondheidsbeleid van morgen in Vlaanderen en de wereld mee gaan uitbouwen”.